เกมหัวใจ (Ost.เกมเสน่หา)

 เกมหัวใจ แสตมป์ อภิวัชร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกมหัวใจ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)

 F#m G#m | A | G#m | F#m G#m | A | B |

กี่ครั้Eงที่เธอนั้นทำG#7ให้เจ็บช้ำC#mใจกี่ครั้Aงที่ฉันต้องยอG#mมเธอไป  ยอมให้F#mเธอรังแBกี่ครั้Eงที่เหมือนมีใG#7จหันมาเหลียC#mวแลแต่แล้วAก็แพ้ให้ความG#mปรวนแปร..ในใจF#mเธออย่างนี้B

มันไม่F#mมีเหตุผล  ที่ทนBก็เพราะรักอยู่คำเดียว

E จะเจ็บจะช้ำB/D#มากมายแค่ไหC#mน  คน ๆ นี้Bmก็ยังรักเธA ต่อให้เธอนั้G#mน ร้ายสักเพียงF#m C DใดE จะเจ็บจะช้ำB/D# ก็ยังทนไหC#m เพื่อเธอแล้Bmวฉันยอมทุกอย่Aาง ยอมทนให้เธG#mอ.. เล่นเกมหัวใF#mจ..Am  จนกว่าจะรักกันสักวัน

 F#m G#m | A | B |

ถ้าทำEร้ายฉันแล้วเธอG#7เป็นสุขหัวC#mใจก็ยอAมจะทนกว่าเธG#mอพอใจ  ไม่ต้อF#mงเป็นห่วงฉัB

* | ** |

E B/D# | D C# |F#m | B |

E จะเจ็บจะช้ำB/D#มากมายแค่ไหC#mน  คน ๆ นี้Bmก็ยังรักเธA ต่อให้เธอนั้G#mน..ร้ายสักเพียงใF#mด (รักเธอยิ่งกว่าใคร)E จะเจ็บจะช้ำCdim ก็ยังทนไหC#m เพื่อเธอแล้Bmวฉันยอมทุกอย่Aาง ยอมทนให้เธG#mอ.. เล่นเกมหัวใF#mจ..Am  จนกว่าจะรักกันสักEวัน

Am  เธอเคยจะรักกันบ้างไหE | Amคอร์ดเพลง เกมหัวใจ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)

เนื้อเพลง เกมหัวใจ แสตมป์ อภิวัชร์ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)กี่ครั้งที่เธอนั้นทำให้เจ็บช้ำใจ กี่ครั้งที่ฉันต้องยอมเธอไป ยอมให้เธอรังแก กี่ครั้งที่เหมือนมีใจหันมาเหลียวแล แต่แล้วก็แพ้ให้ความปรวนแปรในใจเธออย่างนี้ มันไม่มีเหตุผล ที่ทนก็เพราะรักอยู่คำเดียว จะเจ็บจะช้ำมากมายแค่ไหน คนๆนี้ก็ยังรักเธอ ต่อให้เธอนั้น ร้ายสักเพียงใด จะเจ็บจะช้ำ ก็ยังทนไหว เพื่อเธอแล้วฉันยอมทุกอย่าง ยอมทนให้เธอ เล่นเกมหัวใจ จนกว่าจะรักกันสักวัน ถ้าทำร้ายฉันแล้วเธอเป็นสุขหัวใจ ก็ยอมจะทนกว่าเธอพอใจ ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน จะเจ็บจะช้ำมากมายแค่ไหน คนๆนี้ก็ยังรักเธอ ต่อให้เธอนั้นร้ายสักเพียงใด (รักเธอยิ่งกว่าใคร) จะเจ็บจะช้ำ ก็ยังทนไหว เพื่อเธอแล้วฉันยอมทุกอย่าง ยอมทนให้เธอ เล่นเกมหัวใจ จนกว่าจะรักกันสักวัน เธอเคยจะรักกันบ้างไหม