กลัวใจ (Ost.เกมเสน่ห์)

  ปนัดดา เรืองวุฒิ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลัวใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)

D A/C# | G |D A/C# | G A |

เกลียDดเธอเลยด้วยซ้ำไป  ไม่อยาA/C#กจะมองหน้ากันฉันGไม่เคยเชื่อสักวัน  ว่ามันAจะเปลี่ยนอย่างไรหลอDกลวงเธอเสมอมา  และหลอA/C#กตัวเองเรื่อยไปถึงGเธอดีสักเท่าไร  ยังไงAก็จะไม่รัก

ไม่เคยคิEmด.. ว่าฉันจะใจอ่อนให้Aใครแต่ทำไEmม.. เปลี่ยนไป ไม่เคยรู้เลA

ห้ามใจแค่ไหDน ก็ยังหวั่นไหF#mว เมื่อไรที่ใกล้Gกัน  Aอย่าทำอย่างนี้D อย่าดีกับฉัF#mน มันทำให้ฉันGกลัว  AกลัวใจจะลึBmกซึ้งขึ้นทุกวัBmM7จนBm7ไม่ทันให้ถอนE/G#ตัวยิ่งGนานไป  ก็ยิ่งAกลัวใจฉันเอง

D | Gm A |

บอDกตัวเองอยู่เรื่อยมา.. ว่าจะA/C#ไม่ยอมแพ้ใครถึงGเธอทำสักเท่าไร  ไม่ได้Aสักอย่างจากฉันอยาDกจะเอาชนะเธอ  แต่เจ็A/C#บไปเองทุกวันหรือGความจริงตรงข้ามกัน  ฉันเองAเป็นคนพ่ายแพ้

* | ** |

D | G |Bm | G |

กลัวใจจะลึBmกซึ้งขึ้นทุกวัBmM7จนBm7ไม่ทันให้ถอนE/G#ตัวยิ่งGนานไป  ก็ยิ่งAกลัวใจฉันเอD | Gm A | Dคอร์ดเพลง กลัวใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)

เนื้อเพลง กลัวใจ ปนัดดา เรืองวุฒิ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)เกลียดเธอเลยด้วยซ้ำไป ไม่อยากจะมองหน้ากัน ฉันไม่เคยเชื่อสักวัน ว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไร หลอกลวงเธอเสมอมา และหลอกตัวเองเรื่อยไป ถึงเธอดีสักเท่าไร ยังไงก็จะไม่รัก ไม่เคยคิด ว่าฉันจะใจอ่อนให้ใคร แต่ทำไม เปลี่ยนไป ไม่เคยรู้เลย ห้ามใจแค่ไหน ก็ยังหวั่นไหว เมื่อไรที่ใกล้กัน อย่าทำอย่างนี้ อย่าดีกับฉัน มันทำให้ฉันกลัว กลัวใจจะลึกซึ้งขึ้นทุกวัน จนไม่ทันให้ถอนตัว ยิ่งนานไป ก็ยิ่งกลัวใจฉันเอง บอกตัวเองอยู่เรื่อยมา ว่าจะไม่ยอมแพ้ใคร ถึงเธอทำสักเท่าไร ไม่ได้สักอย่างจากฉัน อยากจะเอาชนะเธอ แต่เจ็บไปเองทุกวัน หรือความจริงตรงข้ามกัน ฉันเองเป็นคนพ่ายแพ้ กลัวใจจะลึกซึ้งขึ้นทุกวัน จนไม่ทันให้ถอนตัว ยิ่งนานไป ก็ยิ่งกลัวใจฉันเอง