ฮักกันเเฮงๆ

เนสกาแฟ ศรีนคร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

A B | G#m C#m |A B | C#m | C#m |

มีกัC#mนแล้วอยากมีใหม่  มีไG#mผแล้วอยากมีอื่นถ้ามีเขAาน้องสิบ่ฝืBน  สิบ่ขอยืนEหม่องนั่นต่อไปขั่นสิไC#mปน้องกะบ่ว่า  อย่ากลับคืนมG#mาน้องขี้เดียดหลายแหม่Aนสิฮ้องไห้แป๋ตาBย  เมื่ออ้ายสิไปEน้องสิตัดใจลG#

เจ็บช้ำC#mกับคำว่าฮัก  เจ็บหนัG#mกกับคำว่าผิดหวังสิขอตำจอF#mกให้ฮักพัง ๆB  สิขอลืมความหลัAปล่อยอ้าย.. ไปAมีแฮงกับเขBา..    B

หน้Aาบ้าน ๆ จั่งเฮBสู้หน้าด้าน ๆ จั่งเขG#mา..บ่ได้ดC#mอกแต่บ่เคAยคิดสิหลBอกหละกะอยากบอEกว่าฮักอ้ายหลG#ายถ้าคิดAว่าเขาดีกว่Bา  น้องสิบ่ว่G#mาถ้าอ้ายสิไC#mฮักกันแฮง F#mๆ  เลิกกันไว ๆอวยพรให้อ้าG#ย.. ฮักกันจนตายโลดเด้C#mอพี่

A B | C#m |

บอกเขC#mาเตรียมใจไว้เผื่อกินของเหลืG#mออย่าโชว์เหนือกว่าอ้ายบอกให้ลืF#mมเรื่องที่ค้างคBน้องสิถือว่Aา.. เป็นบทเรียนให้น้องจื่C#mอจำ

* |

A B | G#m C#m |A B | E |A B | G#m C#m |F#m G#m | A | B |

** | ** |

ฮักกันแฮง F#mๆ  เลิกกันไว ๆอวยพรให้อ้าG#ย.. ฟ้าวตายโลดเด้C#mอพี่..

A B | G#m C#m || A B | C#m |