ฮักกันเเฮงๆ

 เนสกาแฟ ศรีนคร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฮักกันเเฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร

A B | G#m C#m |A B | C#m | C#m |

มีกัC#mนแล้วอยากมีใหม่  มีไG#mผแล้วอยากมีอื่นถ้ามีเขAาน้องสิบ่ฝืBน  สิบ่ขอยืนEหม่องนั่นต่อไปขั่นสิไC#mปน้องกะบ่ว่า  อย่ากลับคืนมG#mาน้องขี้เดียดหลายแหม่Aนสิฮ้องไห้แป๋ตาBย  เมื่ออ้ายสิไปEน้องสิตัดใจลG#

เจ็บช้ำC#mกับคำว่าฮัก  เจ็บหนัG#mกกับคำว่าผิดหวังสิขอตำจอF#mกให้ฮักพัง ๆB  สิขอลืมความหลัAปล่อยอ้าย.. ไปAมีแฮงกับเขBา..    B

หน้Aาบ้าน ๆ จั่งเฮBสู้หน้าด้าน ๆ จั่งเขG#mา..บ่ได้ดC#mอกแต่บ่เคAยคิดสิหลBอกหละกะอยากบอEกว่าฮักอ้ายหลG#ายถ้าคิดAว่าเขาดีกว่Bา  น้องสิบ่ว่G#mาถ้าอ้ายสิไC#mฮักกันแฮง F#mๆ  เลิกกันไว ๆอวยพรให้อ้าG#ย.. ฮักกันจนตายโลดเด้C#mอพี่

A B | C#m |

บอกเขC#mาเตรียมใจไว้เผื่อกินของเหลืG#mออย่าโชว์เหนือกว่าอ้ายบอกให้ลืF#mมเรื่องที่ค้างคBน้องสิถือว่Aา.. เป็นบทเรียนให้น้องจื่C#mอจำ

* |

A B | G#m C#m |A B | E |A B | G#m C#m |F#m G#m | A | B |

** | ** |

ฮักกันแฮง F#mๆ  เลิกกันไว ๆอวยพรให้อ้าG#ย.. ฟ้าวตายโลดเด้C#mอพี่..

A B | G#m C#m || A B | C#m |คอร์ดเพลง ฮักกันเเฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ฮักกันเเฮงๆ เนสกาแฟ ศรีนครมีกันแล้วอยากมีใหม่ มีไผแล้วอยากมีอื่น ถ้ามีเขาน้องสิบ่ฝืน สิบ่ขอยืนหม่องนั่นต่อไป ขั่นสิไปน้องกะบ่ว่า อย่ากลับคืนมาน้องขี้เดียดหลาย แหม่นสิฮ้องไห้แป๋ตาย เมื่ออ้ายสิไปน้องสิตัดใจลา เจ็บช้ำกับคำว่าฮัก เจ็บหนักกับคำว่าผิดหวัง สิขอตำจอกให้ฮักพังๆสิขอลืมความหลัง ปล่อยอ้าย ไปมีแฮงกับเขา หน้าบ้านๆจั่งเฮา สู้หน้าด้านๆจั่งเขาบ่ได้ดอก แต่บ่เคยคิดสิหลอก หละกะอยากบอกว่าฮักอ้ายหลาย ถ้าคิดว่าเขาดีกว่า น้องสิบ่ว่าถ้าอ้ายสิไป ฮักกันแฮงๆเลิกกันไวๆอวยพรให้อ้าย ฮักกันจนตายโลดเด้อพี่ บอกเขาเตรียมใจไว้เผื่อ กินของเหลืออย่าโชว์เหนือกว่า อ้ายบอกให้ลืมเรื่องที่ค้างคา น้องสิถือว่า เป็นบทเรียนให้น้องจื่อจำ ฮักกันแฮงๆเลิกกันไวๆอวยพรให้อ้าย ฟ้าวตายโลดเด้อพี่