เฮ็ดทุกวิถีทาง

 ก้อง ห้วยไร่ เบิ้ล ปทุมราช เฮ็ดทุกวิถีทาง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม Feat.ก้อง ห้วยไร่

C | G |Am G | F | G |

อ้ายเฮ็ดทุกวิถีCทาง  อยากได้นางเป็นGเมียแต่สุดท้ายกะเสีAmย..  ให้เขาFไป.. โอG...

เฮาCเกิดมาเป็นคนแค่ฮู้จักบ่ได้Gเกิดมาเป็นคนฮู้ใจอีหยังหลายเฮาAmเกิดมา ได้พ้อ ได้หย่างกายบ่ได้เว้Fาอธิบายอีหยัง อีหยัง..

อ้ายCเกิดมา เสือกบุญบ่พอ  ได้แต่รGอ ได้แต่หวังสุดท้าย สุดท้ายกะผิดAmหวัง.. จริงจังGบ่ได้

อ้ายเฮ็ดทุกวิถีCทาง  อยากได้นางเป็นGเมียแต่สุดท้ายกะเสีAmย..  ให้เขาFไป...จักสิเฮ็ดจั่งใด๋C.. จั๋งสิได้นางGคืนยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืAmน...  ยิ่งปวดหัวFใจ.. โอG...

อ้าCยกะอยากสิเป็นเศรษฐีแต่ว่าGฐานะที่มีเป็นแค่เศษไหง่คั่นAmแม่นอ้ายได้ไปเกิดอยู่ดูไบกะอยากสิเป็Fนเจ้าชาย มีเงินพันล้าน

แต่Cสุมื้อนี้อ้ายกะภูมิใจเกิดชาติไทยGภาคอีสาน  หน้าตา หน้าตาบ้าน ๆAmที่ฮักGเจ้า

** |

กะย้อCนว่าอ้ายนั้นมันซอมเจ้ามาตั้งแต่น้อยแต่สุดท้าGยกะต้องผิดหวัง ย้อนอ้ายมีเงินแค่สองร้อยจักAmละสิเฮ็ดจั่งใด๋ กะย้อนชีวิตมีปมด้อยกะได้แต่ถ่Fา กะได้แต่คอย กะได้แต่หวังไปมื้อ ๆ

บัดเขาCคนนั้นมีหลายล้านพร้อมที่ดินมีทั้งรถเก๋งGทั้งเรือยอร์ช ทั้งรถสปอร์ตทั้งเครื่องบินอะโตเฮามีAmสองร้อย พอซื้อเหล้าขาวไว้นั่งกินให้เซาเว้Fา ให้ฟ้าวริน มันผิดหวัง มันผิดหวัง

C | G |Am | F |

C | G |Am | G |

** | ** |

ยิ่งปวดหัวCใจ..คอร์ดเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม Feat.ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง เฮ็ดทุกวิถีทาง เบิ้ล ปทุมราช อาร์สยาม Feat.ก้อง ห้วยไร่อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย แต่สุดท้ายกะเสีย ให้เขาไป โอ เฮาเกิดมาเป็นคนแค่ฮู้จัก บ่ได้เกิดมาเป็นคนฮู้ใจอีหยังหลาย เฮาเกิดมา ได้พ้อ ได้หย่างกาย บ่ได้เว้าอธิบายอีหยัง อีหยัง อ้ายเกิดมา เสือกบุญบ่พอ ได้แต่รอ ได้แต่หวัง สุดท้าย สุดท้ายกะผิดหวัง จริงจังบ่ได้ อ้ายเฮ็ดทุกวิถีทาง อยากได้นางเป็นเมีย แต่สุดท้ายกะเสีย ให้เขาไป จักสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั๋งสิได้นางคืน ยิ่งโตอ้ายยิ่งฝืน ยิ่งปวดหัวใจ โอ อ้ายกะอยากสิเป็นเศรษฐี แต่ว่าฐานะที่มีเป็นแค่เศษไหง่ คั่นแม่นอ้ายได้ไปเกิดอยู่ดูไบ กะอยากสิเป็นเจ้าชาย มีเงินพันล้าน แต่สุมื้อนี้อ้ายกะภูมิใจ เกิดชาติไทยภาคอีสาน หน้าตา หน้าตาบ้านๆที่ฮักเจ้า กะย้อนว่าอ้ายนั้นมันซอมเจ้ามาตั้งแต่น้อย แต่สุดท้ายกะต้องผิดหวัง ย้อนอ้ายมีเงินแค่สองร้อย จักละสิเฮ็ดจั่งใด๋ กะย้อนชีวิตมีปมด้อย กะได้แต่ถ่า กะได้แต่คอย กะได้แต่หวังไปมื้อๆบัดเขาคนนั้นมีหลายล้านพร้อมที่ดิน มีทั้งรถเก๋งทั้งเรือยอร์ช ทั้งรถสปอร์ตทั้งเครื่องบิน อะโตเฮามีสองร้อย พอซื้อเหล้าขาวไว้นั่งกิน ให้เซาเว้า ให้ฟ้าวริน มันผิดหวัง มันผิดหวัง ยิ่งปวดหัวใจ