ไอดิน

แช่ม แช่มรัมย์, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Dm A# | Dm |Gm C | A7 |

A# C | F A# C |F A# Am | Dm |

ไอดิDmน  กลิ่นไหA#นก็ไม่เทียมเDmท่ากลิ่นไอบ้านเรGmา ทุกยาFมยังคงกรุ่นDmหอมชวนใจคิดถึA#ง.. เมื่อยาDmมฝนฟ้าคะนGmองกลิ่นไอละออCง.. ของดินคงหอมน่าดูA7

ไอดิDmน กลิ่นฟาA#งยังมีความหมDmายผูกหัวใDmจ..มั่นไว้A#เพียงเธอเสมDmยังคงคิดถึA#ง แม้นาDmนไม่ได้เจอะเจGmคิดถึงเสมCอ.. ไอดิA7นกลิ่นฟางบ้านDmเรา

กองไฟA#.. ยังกรุ่Fนเมื่อยามเหน็บหนA#าวทิวรวงข้าDmว.. สีทองยังคงสดใFมองดวงตะวันA#.. สุดตCาลับฟ้าครFาใด.. Dmยิ่งพาหัวใGmจ.. ร้าวราCนระรนระรวA7ย..

ไอดิDmน  กลิ่นรักA#ยังยังปรารถนDmสาวน้อยบ้านนDmา.. ลักพA#าหัวใจเราไDmว้ยังคิดยังห่วA#ง.. ดอกรัDmกเคยบานในใGmที่ฉันปลูกCไว้.. อยู่ที่A7แดนดินกลิ่นDmฟาง

A# C | Dm |F A# | F |

A# C | Gm |C A7 | Dm |

* | ** |

ที่ฉันปลูกGmไว้.. อยู่ที่แดนดินกลิ่นฟาFง..