อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใด๋

จ่าส่ง ร็อคออนซอน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F | Gm |C | Dm |

F | Gm |C | Dm |

อ้ายกะคิดFว่าอ้ายเป็นเสืออยู่เหนือความฮัDmพ้อผู้สาFวมาหลายมาคัก บ่เคยเจ็บจากGmไผจนได้มาCพ้อเจ้า  สาวเน็AmตไอดอลออนไลDmน์ฮักเหมิดหัวGmใจ มั่นใจเจ้ามีอ้ายท่อนั้C

กะบ่คิดFว่าเจ้าสิตั๋ว ทำตัวโหดร้าDmหน้าซื่อ ๆF ใส ๆ บอกอ้ายเป็นแค่ทางGmผ่านบ่ได้มีCแต่อ้าย  มีชาAmยหลายคนหลายบ้าDmอ้ายเจ็บจนคลGmาน.. มาถามCเจ้าผู้หลายFใจ..    Dm C

อ้ายเป็นชู้Dmคนที่ท่อใด๋  อ้ายเป็นผู้ชาCยที่ใด๋ของน้อAmเจ้าประกาFศได้อ้ายไปครGmองมันปวดสมอCง ถืกเจ้าเหยียบใจ

อ้ายเป็นชู้Dmคนที่ท่อใด๋  เฮ็ดได้จั่งใด๋Cกับเสือจั่งอ้าDmเป็นแต้มหนึ่งเจ้Fา เว้าได้จั่งใGmด๋มันมีผู้ใด๋Cในใจเจ้าแหAน่..  อ้ายเป็นชู้คนที่ท่อใDmด๋

Dm | C |A# | C |

Dm | C |A# | A |Dm C |

* | ** |

เมื่ออ้ายเหมิFดความหมายในใจเจ้าแDmล้วอ้ายสิหมอFบเป็นแมว ขอเดินจากลGmจำใส่ใจCดวงนี้.. ว่าเธAmอบ่ธรรมดDmให้ถามแหน่หล่Gmา  อ้ายเป็นชู้Cคนที่ท่อใDmด๋จากที่เจ้าคบมGmา  อ้ายมันชู้Cคนที่ท่อใDmด๋

F | Gm || C | Dm C || D |