จับ

 ตาโอ๋ วงเซอร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จับ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm

Dm | Dm |A# | A# |Gm | Gm |A | A |

จะแวะไปโรงDmพัก  ไปแจ้วความจับGmเธอในฐานCะ..ที่เธอ ที่เธอ..นั้นชอDmบหลอกเมื่อหลายวันก่อDmน  เธอบอกว่าเธอGmชอบแต่วันนี้CมาลวงมาลวงมาลวงมาหลอกเธอหลอกฉัAน..

ตำรวจทั้ง สนA#. เชิญไปกับผมจะชี้มูลชี้ปFมตัวผู้ต้องหาไม่ต้องสงสัGmย ที่มีหน้าตา..ดีดีA..ดี ๆ

จับเลยครัDmบ  คนอย่างเธอเห็นทีต้องจับไม่ต้องปราณีครัA#บ  จับแรง ๆ ครับผมลูบ ๆ คลำ ๆGm  ผมจะร่วมมืออีกคนปล่อยไปอาจมีหลายคCน..ที่โดนหลอกลวง

จับเลยครัDmบ  ไปจับเธอ ได้เวลาจับขอกำลังเสริมหน่อยครัA#บ  ไปช่วยจับครับผมอยู่ดีไม่ว่าดีGm  เธออยากแส่ เธออยากโดนเหตุที่ลวงล่อคC Aน..     (จึงประกาศจับเธ(Dm)อ)

Dm | Dm |A# | A# |Gm | Gm |A | A |

* | ** | *** |

Dm | Dm |A# | A# |C | C |A | A |

** | *** |** | *** |

Dm | Dm || A# | A# |Gm | Gm || A | A || A | Dm |คอร์ดเพลง จับ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG

เนื้อเพลง จับ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMGจะแวะไปโรงพัก ไปแจ้วความจับเธอ ในฐานะที่เธอ ที่เธอนั้นชอบหลอก เมื่อหลายวันก่อน เธอบอกว่าเธอชอบ แต่วันนี้มาลวงมาลวงมาลวงมาหลอก เธอหลอกฉัน ตำรวจทั้ง สน เชิญไปกับผม จะชี้มูลชี้ปมตัวผู้ต้องหา ไม่ต้องสงสัย ที่มีหน้าตาดีดีดีๆจับเลยครับ คนอย่างเธอเห็นทีต้องจับ ไม่ต้องปราณีครับ จับแรงๆครับผม ลูบๆคลำๆผมจะร่วมมืออีกคน ปล่อยไปอาจมีหลายคนที่โดนหลอกลวง จับเลยครับ ไปจับเธอ ได้เวลาจับ ขอกำลังเสริมหน่อยครับ ไปช่วยจับครับผม อยู่ดีไม่ว่าดี เธออยากแส่ เธออยากโดน เหตุที่ลวงล่อคน (จึงประกาศจับเธอ)