จับ

ตาโอ๋ วงเซอร์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จับ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm

Dm | Dm |A# | A# |Gm | Gm |A | A |

จะแวะไปโรงDmพัก  ไปแจ้วความจับGmเธอในฐานCะ..ที่เธอ ที่เธอ..นั้นชอDmบหลอกเมื่อหลายวันก่อDmน  เธอบอกว่าเธอGmชอบแต่วันนี้CมาลวงมาลวงมาลวงมาหลอกเธอหลอกฉัAน..

ตำรวจทั้ง สนA#. เชิญไปกับผมจะชี้มูลชี้ปFมตัวผู้ต้องหาไม่ต้องสงสัGmย ที่มีหน้าตา..ดีดีA..ดี ๆ

จับเลยครัDmบ  คนอย่างเธอเห็นทีต้องจับไม่ต้องปราณีครัA#บ  จับแรง ๆ ครับผมลูบ ๆ คลำ ๆGm  ผมจะร่วมมืออีกคนปล่อยไปอาจมีหลายคCน..ที่โดนหลอกลวง

จับเลยครัDmบ  ไปจับเธอ ได้เวลาจับขอกำลังเสริมหน่อยครัA#บ  ไปช่วยจับครับผมอยู่ดีไม่ว่าดีGm  เธออยากแส่ เธออยากโดนเหตุที่ลวงล่อคC Aน..     (จึงประกาศจับเธ(Dm)อ)

Dm | Dm |A# | A# |Gm | Gm |A | A |

* | ** | *** |

Dm | Dm |A# | A# |C | C |A | A |

** | *** |** | *** |

Dm | Dm || A# | A# |Gm | Gm || A | A || A | Dm |