แค่ได้คิดถึง

  ญารินดา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง ญารินดา

D A/C# | Bm G A |D A/C# | Bm G A |

D  ตั้งแต่ครั้งที่เรA/C#าจากกันแสนไกBm  เหตุและผลมากมาAย ไม่เคยสำคัG  เท่ากับความรู้สึAก..ที่ใจของฉัBmนนั้นเก็บให้เธA/C#

D  แต่ละครั้งที่เรA/C#าผ่านมาพบกัBm  อาจบังเอิญ..ได้ยินAข่าวคราวของเธG  นั่นคือความรู้สึAก..ที่ดีที่ฉันBmคอยอยู่เสมA/C#

Em   ขอบฟ้าที่เรAานั่งมองคราวนั้DนยังมีความหมGายEm   ต้นไม้ ลำธาAร ยิ่งมอง ยิ่งคิDดถึงเธอมากมาGEm   ชีวิตที่มัAนขาดเธอวันนี้Dยังเดินต่อไปGEm   แค่ได้คิดถึงAก็เป็นสุขใจ D

D A/C# | Bm G A |

D  หยิบเอาภาพที่เรA/C#ากอดคอด้วยกัBm  ได้แต่ยิ้มกับมัAน..ด้วยความชื่นใจG  และก็ยังเสียดาAย..กับการสูญเสีBmยเธออยู่เรื่อยมA/C#

D  ได้ยินเสียงบทเพA/C#ลง..ที่เธอชอบฟัBm  และทุกครั้งก็ยัAงแอบมีน้ำตG  ยิ่งเวลารู้สึAก..ไม่มี ไม่เหลืBmอใครอยู่ตรงนี้A/C#

** |

A# C | F C/E Dm Cm |A# G/B | C |

Fm   ขอบฟ้าที่เรA#านั่งมองคราวนั้D#นยังมีความหมาG#Fm   ต้นไม้ ลำธาA#ร ยิ่งมอง ยิ่งคิดD#ถึงเธอมากมาG#Fm   ชีวิตที่มันA#ขาดเธอวันนี้D#ยังเดินต่อไG#Fm   แค่ได้คิดถึA#งก็เป็นสุขใจD#

Fm   และจะคิดถึงA#เธอตลอดA# D#ไป..คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง ญารินดา

เนื้อเพลง แค่ได้คิดถึง ญารินดาตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผลมากมาย ไม่เคยสำคัญ เท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ นั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอ ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ ลำธาร ยิ่งมอง ยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ หยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกัน ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ และก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา ได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟัง และทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตา ยิ่งเวลารู้สึกไม่มี ไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้ ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ ลำธาร ยิ่งมอง ยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ และจะคิดถึงเธอตลอดไป