แค่ได้คิดถึง

 แค่ได้คิดถึง Muzu สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง Muzu (มูซู)

G | C D |G | C Cm |

G D/F# | Em D |G D/F# | Em Cm | Cm7

G  ตั้งแต่ครั้งที่เรD/F#าจากกันแสนไกEm  เหตุและผลมากมาDย ไม่เคยสำคัC  เท่ากับความรู้สึDก..ที่ใจของฉัEmนนั้นเก็บให้เธF#dim

G  แต่ละครั้งที่เรD/F#าผ่านมาพบกัEm  อาจบังเอิญ..ได้ยินDข่าวคราวของเธC  นั่นคือความรู้สึDก..ที่ดีที่ฉันEmคอยอยู่เสมF#dim

C ขอบฟ้าที่เรDานั่งมองคราวนั้GนยังมีความหมEm7ายAm  ต้นไม้ ลำธาDร ยิ่งมอง ยิ่งคิGดถึงเธอมากมาEm7C  ชีวิตที่มัDนขาดเธอวันนี้Gยังเดินต่อไปEm7Am  แค่ได้คิดถึDงก็เป็นสุขใจG

G  หยิบเอาภาพที่เรD/F#ากอดคอด้วยกัEm  ได้แต่ยิ้มกับมัDน..ด้วยความชื่นใจC  และก็ยังเสียดาDย..กับการสูญเสีEmยเธออยู่เรื่อยมF#dim

G  ได้ยินเสียงบทเพD/F#ลงที่เธอชอบฟัEm  และทุกครั้Dงก็ยังแอบมีน้ำตC  ยิ่งเวลารู้สึDก..ไม่มี ไม่เหลืEmอใครอยู่ตรงนี้F#dim

** |

D# F | A# |D# Edim | F |

C#   ขอบฟ้าที่เรD#านั่งมองคราวนั้G#นยังมีความหมFm7ายA#m   ต้นไม้ ลำธาD#ร ยิ่งมอง ยิ่งคิG#ดถึงเธอมากมาFm7C#   ชีวิตที่มันD#ขาดเธอวันนี้G#ยังเดินต่อไป Fm7A#m   แค่ได้คิดถึD#งก็เป็นสุขใจG#

A#m   แค่ได้คิดถึD#งก็เป็นสุขใจG#A#m   และจะคิดถึD#งเธอตลอด.. ไปG#

G# | C# D# | ( x2 ) | G# |คอร์ดเพลง แค่ได้คิดถึง Muzu (มูซู)

เนื้อเพลง แค่ได้คิดถึง Muzu (มูซู)ตั้งแต่ครั้งที่เราจากกันแสนไกล เหตุและผลมากมาย ไม่เคยสำคัญ เท่ากับความรู้สึกที่ใจของฉันนั้นเก็บให้เธอ แต่ละครั้งที่เราผ่านมาพบกัน อาจบังเอิญได้ยินข่าวคราวของเธอ นั่นคือความรู้สึกที่ดีที่ฉันคอยอยู่เสมอ ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ ลำธาร ยิ่งมอง ยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ หยิบเอาภาพที่เรากอดคอด้วยกัน ได้แต่ยิ้มกับมันด้วยความชื่นใจ และก็ยังเสียดายกับการสูญเสียเธออยู่เรื่อยมา ได้ยินเสียงบทเพลงที่เธอชอบฟัง และทุกครั้งก็ยังแอบมีน้ำตา ยิ่งเวลารู้สึกไม่มี ไม่เหลือใครอยู่ตรงนี้ ขอบฟ้าที่เรานั่งมองคราวนั้นยังมีความหมาย ต้นไม้ ลำธาร ยิ่งมอง ยิ่งคิดถึงเธอมากมาย ชีวิตที่มันขาดเธอวันนี้ยังเดินต่อไป แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ แค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจ และจะคิดถึงเธอตลอด ไป