กากี หลงยุค

  มินตรา น่านเจ้า   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


กากีหลงยุค มินตรา น่านเจ้า

G D | Cmaj7 |

Em D | Cmaj7 G |

คำGก็ระยำ  คำDก็อัปรีย์ คำก็หญิEmงแพศยา.D.นาGงในวรรณ..คดีDในตำรา  ยังCไม่มีผู้ใดอื้อฉาวเท่าฉัD

แต่Cจะมีใคร.. พBmอรู้บ้างไหม..ว่าAmฉันเองก็ปวดร้าวเหมือนกัGน        D/F#เปื้อCนราคีคาว.. ฉาBmวทั้งคืนวันต่าCงประณามชื่อฉัDนว่ากากีG

ฉันGไม่ได้ต้องการให้ใครต้องมนDต์ลุ่มหลงในกลิ่นหอมความงามCเป็นที่หมายปองฉันผิดใช่ไหDมที่เกิดมาแบบนี้D..

ต้องยอมEmเป็นทาสสวาทชายพลีกายDเหมือนคนไร้ศักดิ์ศรีเหมือนโซ่Amสวาทรัดคออย่างนี้D..Bm  ผิดหรือที่ฉันรักตัวกลัวGตาย

ผิดมากไหCม แล้วต่างอะไรกับคนยุคนี้BmมีมากรัCก และไม่รู้จักจะพอสักทีEmเบื่อวันไหCน ก็ลอยแพได้แล้Bmวก็ลอยแพ เอิงเอิงเอ(G)ย..

Em D | Cmaj7 G |

คำGก็ระยำ  คำDก็อัปรีย์ คำก็หญิEmงแพศยา..DหาGกว่าตัวฉัน..หลงDยุคเข้ามายังCจะประณามอีกไหมว่ากากีG

*** |

C Bm | Am G D/F# |C Bm | C D G | D |

Em D | C G |

* | ** | *** |

C Bm |

เอิอเอิงเอAmย...   เอCอเอิงเอBmย..   Am Dฮืม.....คำก็ระยำ  คำก็อัปรีย์  คำGก็กากี  | G D | Cmaj7 |

Em D | Cmaj7 G |คอร์ดเพลง กากีหลงยุค มินตรา น่านเจ้า

เนื้อเพลง กากีหลงยุค มินตรา น่านเจ้าคำก็ระยำ คำก็อัปรีย์ คำก็หญิงแพศยา นางในวรรณคดีในตำรา ยังไม่มีผู้ใดอื้อฉาวเท่าฉัน แต่จะมีใคร พอรู้บ้างไหม ว่าฉันเองก็ปวดร้าวเหมือนกัน เปื้อนราคีคาว ฉาวทั้งคืนวัน ต่างประณามชื่อฉันว่ากากี ฉันไม่ได้ต้องการให้ใคร ต้องมนต์ลุ่มหลงในกลิ่นหอม ความงามเป็นที่หมายปอง ฉันผิดใช่ไหมที่เกิดมาแบบนี้ ต้องยอมเป็นทาสสวาทชาย พลีกายเหมือนคนไร้ศักดิ์ศรี เหมือนโซ่สวาทรัดคออย่างนี้ ผิดหรือที่ฉันรักตัวกลัวตาย ผิดมากไหม แล้วต่างอะไรกับคนยุคนี้ มีมากรัก และไม่รู้จักจะพอสักที เบื่อวันไหน ก็ลอยแพ ได้แล้วก็ลอยแพ เอิงเอิงเอย คำก็ระยำ คำก็อัปรีย์ คำก็หญิงแพศยา หากว่าตัวฉันหลงยุคเข้ามา ยังจะประณามอีกไหมว่ากากี เอิอเอิงเอย เออเอิงเอย ฮืม คำก็ระยำ คำก็อัปรีย์ คำก็กากี