กากี หลงยุค

มินตรา น่านเจ้า, แนวเพลง: ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

G D | Cmaj7 |

Em D | Cmaj7 G |

คำGก็ระยำ  คำDก็อัปรีย์ คำก็หญิEmงแพศยา.D.นาGงในวรรณ..คดีDในตำรา  ยังCไม่มีผู้ใดอื้อฉาวเท่าฉัD

แต่Cจะมีใคร.. พBmอรู้บ้างไหม..ว่าAmฉันเองก็ปวดร้าวเหมือนกัGน        D/F#เปื้อCนราคีคาว.. ฉาBmวทั้งคืนวันต่าCงประณามชื่อฉัDนว่ากากีG

ฉันGไม่ได้ต้องการให้ใครต้องมนDต์ลุ่มหลงในกลิ่นหอมความงามCเป็นที่หมายปองฉันผิดใช่ไหDมที่เกิดมาแบบนี้D..

ต้องยอมEmเป็นทาสสวาทชายพลีกายDเหมือนคนไร้ศักดิ์ศรีเหมือนโซ่Amสวาทรัดคออย่างนี้D..Bm  ผิดหรือที่ฉันรักตัวกลัวGตาย

ผิดมากไหCม แล้วต่างอะไรกับคนยุคนี้BmมีมากรัCก และไม่รู้จักจะพอสักทีEmเบื่อวันไหCน ก็ลอยแพได้แล้Bmวก็ลอยแพ เอิงเอิงเอ(G)ย..

Em D | Cmaj7 G |

คำGก็ระยำ  คำDก็อัปรีย์ คำก็หญิEmงแพศยา..DหาGกว่าตัวฉัน..หลงDยุคเข้ามายังCจะประณามอีกไหมว่ากากีG

*** |

C Bm | Am G D/F# |C Bm | C D G | D |

Em D | C G |

* | ** | *** |

C Bm |

เอิอเอิงเอAmย...   เอCอเอิงเอBmย..   Am Dฮืม.....คำก็ระยำ  คำก็อัปรีย์  คำGก็กากี  | G D | Cmaj7 |

Em D | Cmaj7 G |