กิ่งไม้บ่วิเศษ

ไผ่ พงศธร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

กิ่งไม้บ่วิเศษ ไผ่ พงศธร

G#m D#m | C# F# C#/F |D#m C# | B C# |C# |

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |

อ้ายเว้าหยังบ่ไD#mด้ อ้ายเฮ็ดหยังบ่ได้Bไผสิเข้าใจอ้ายน้D#mความฮักมันคาคC#อ มันจุกอยู่จ่อหล่A#mยามเธอมาให้พ้อหน้D#m

อยากขอว่าF#คนนั้นที่เธอควงA#mแขนเปลี่ยนให้อ้าD#mยเฮ็ดหน้าที่แทนสาได้แต่เว้BาในใจตลอดC#มาวาสนBาบ่พอได้ต้อC#ยซูนคิF#

อ้ายจึงอยากมีG#mกิ่งไม้วิเศD#mชี้จ่มมนต์ไปC# เปลี่ยนแปลงทุก ๆF# สิ่ง     C#/Fจะเสกทุกอย่D#mางให้มันเป็นจริC#ให้มันเป็นBดั่งใจอ้ายฝัC#น..     C#

อยากเสกให้คD#mน ๆ นั้นเป็นอ้าC#เสกให้เขBาหายไปจากตรF#งนั้น     C#/Fเสกให้อ้าD#mยเป็นแฟนเธอทุก ๆC# วันอยากเสกความฝันBให้เป็นจริงดั่งใจC#อยากเสกตัวเอD#mงให้เป็นคนถูกฮัC#เสกให้เธอA#mมาอยู่ในอ้อมแขนอ้าD#mแต่โลกความจริF#งมีเธอกับเขาเดินผ่านG#mไปอ้ายมีกิ่งไม้C#นั่งเขี่ยขี้ดินเหงา ๆF#

D#m C# |

ได้แต่ฝันใกล้ ๆD#m   ได้แอบฮักใกล้ ๆBกะมีแฮงใจแล้วเด้D#mตื่นทุกวันมาเจC#อ  ได้หลอยแนมแก้มเธA#mคิดฮอดทุกวันคือเD#mก่า

เทียวหลับตาวาF#ดภาพนั้นมาคอยหลอกA#mใจยิ่งเพ้อไD#mปไกลเท่าใดยิ่งเหงาทุกคราวที่เจอBเธออยู่กับเขC#ดับความหวัBงของอ้ายในโลC#กความF#จริง

D#m C# | B F# |D#m A#m | B C# |

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |

* | ** |

แต่โลกความจริD#mงมีเธอกับเขาเดินผ่านC#ไปอ้ายมีกิ่งไม้Bนั่งเขี่ยขี้ดิC#นเหงา ๆF#

D#m F# | A#m D#m |B C# | F# |