คำฮัก

 แซ็ค ชุมแพ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คำฮัก แซ็ค ชุมแพ

Em |Em | A7 |Em | C D |

อันคำฮักGที่เก็บเซี่ยงไว้  เจ็บปานไBmด๋ ไผสิฮู้Emย่านว่าบอCก..ให้เขาฮู้แล้วเขาบ่ฮัDได้แต่ห่วGงซอมอยู่ห่าง ๆ  น้องคนงาBmมได้ย่างตามฝัAmอ้ายผู้จนCบ่กล้าดึงมือคู่นั้น..จับลงมDา..จากเทิ่งDฟ้า

กำลังสิปีCนบืนสู้ชะตาขึ้นไปเทิ่งฟ้Bmา เพียงบอกคำฮัEmรออ้ายแAmน่ อย่าฟ้าวติดกับดัDกคำฮักผู้ได๋Gอุกอั่งเอ้Cาย่อนเก็บคำฮัก  ทั้งที่ใBmจพอสิตายนำเขEmฟ้าเทาะฟ้Amา สิฝืนทนเอBmรอมื้Amอ..ให้เฮาDสองคนได้ฮักGกัน

Em | A7 |C D |

เคยบ่ยาGมยิ้มยามหัว  แต่แอบกลัBmวคั่นสบหน่วยตAmอยู่ใกล้ยามได๋Cสั่นเหมิดสองขา เก็บอาการบ่อDยู่เจ็บคัGกยามเจ้ายิ้มให้ไผ  หัวใจBmหมุ่นปานข้าวคั่Emฮ้องไห้Cย่อนใจมันกลัว.. เจ้าสิไปD  ไปฮักเขD

** |

C Bm | Em |

C D |Em | Em |Em | Em |Em | Em |

C | D |Em | G |C | D |Em | Em |

C | D |Em | G |C | B | Em |

ทางสิม่าCง น้ำสิมDา  อ้ายสิมุBmดดำไปหาเจ้Emถึงคำว่Amาฮักที่ยังบ่เว้Dา  แต่อ้ายกะฮัCก..เจ้าเหมิDดหัวGใจ

** |

รอมื้Amอ..ให้เฮDา.. สองคนได้ฮักGกัน...     Gคอร์ดเพลง คำฮัก แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง คำฮัก แซ็ค ชุมแพอันคำฮักที่เก็บเซี่ยงไว้ เจ็บปานได๋ ไผสิฮู้ ย่านว่าบอกให้เขาฮู้แล้วเขาบ่ฮัก ได้แต่ห่วงซอมอยู่ห่างๆน้องคนงามได้ย่างตามฝัน อ้ายผู้จนบ่กล้าดึงมือคู่นั้นจับลงมาจากเทิ่งฟ้า กำลังสิปีนบืนสู้ชะตา ขึ้นไปเทิ่งฟ้า เพียงบอกคำฮัก รออ้ายแน่ อย่าฟ้าวติดกับดักคำฮักผู้ได๋ อุกอั่งเอ้าย่อนเก็บคำฮัก ทั้งที่ใจพอสิตายนำเขา ฟ้าเทาะฟ้า สิฝืนทนเอา รอมื้อให้เฮาสองคนได้ฮักกัน เคยบ่ยามยิ้มยามหัว แต่แอบกลัวคั่นสบหน่วยตา อยู่ใกล้ยามได๋สั่นเหมิดสองขา เก็บอาการบ่อยู่ เจ็บคักยามเจ้ายิ้มให้ไผ หัวใจหมุ่นปานข้าวคั่ว ฮ้องไห้ย่อนใจมันกลัว เจ้าสิไป ไปฮักเขา ทางสิม่าง น้ำสิมา อ้ายสิมุดดำไปหาเจ้า ถึงคำว่าฮักที่ยังบ่เว้า แต่อ้ายกะฮักเจ้าเหมิดหัวใจ รอมื้อให้เฮา สองคนได้ฮักกัน