ไม่บริสุทธิ์ใจ

ฮาย ชุติมาแนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

E | G#m C#m |F#m | A B |

อารมณ์เสียEอะไรนักเหรอ  ที่ฉันถาG#mมเธอเรื่องเขC#mเขาF#mเป็นใคร มันยากเกินไป.. ที่เธอนั้นAจะพูดจะตอB

ผิดมากไหEม หรือฉันไม่ควร  ไม่ควG#mรยุ่งเรื่องของเC#mธอแต่เหมือF#mนฉันยังคบกับเธอ  มันคงมีAสิทธิ์จะสงสัB

จากท่าทีC#m.. ที่มี ยิ่งมองชัดเจG#mนเลยเธC#mสิ่งที่เธอAแสดง ยิ่งทำให้ฉันระแวB

คนที่มันไม่ผิด ไม่มีEอะไร บริสุทธิ์ใจคงดูG#mว่ามัน..เป็นเรื่องC#mง่ายดาย..ที่เธอจะตอF#mบคำถามไม่ต้องพยายามกลบเกลื่Aอน ต้องใช้อารมBณ์

คนที่มันทำผิดคงมีEอาการ..อย่างคนร้อนตัวยิ่งกลัG#mว ยิ่งกลัว ยิ่งทำC#mหัวร้อนหรือเพราF#mะเธอซ่อนใครไว้หรือเพราAะเธอทำอะไรBไม่บริสุทธิ์ใจ

E | G#m C#m |F#m | A B |

บอกเป็นเพื่อEน ฉันก็เข้าใจ  แต่ปิดบัG#mงทำไมไม่รู้C#mยิ่งซ่อF#mนยิ่งไม่ให้ดู  มันยิ่งทำAให้น่าสงสัB

* | ** | *** |

E | G#m C#m |F#m | A B |

E | G#m C#m |F#m | A B |

** | *** |

E | G#m C#m || F#m | A B |E | G#m C#m || F#m | A B || E |