ไม่เคยจะจำ

 ไม่เคยจะจำ อั๋น Feeble Heart สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่เคยจะจำ อั๋น feeble heart

G# | Fm F |A#m | D# |

วันนั้นเธอไปกับฉัG#น  วันนี้CmเธอไปกับใคFmข่าวเค้D#าว่าเธอเจอคนC#ใหม่ ๆ     Cmเธอคงไม่จำA#mวันวานที่เราD#เคยบอกว่ารัG#วันนั้Cmนที่มันสุขใFmจ  กอดฉัD#น รักเธอด้วยใจC#และใจ   C#mแต่วันนี้A#mมีเขา รักเราD#คงเป็นแค่ความG#ทรงจำ

เมื่อวันC#เวลาที่พ้นD#ผ่าน  พัดพCmาให้เธอจากฉันFmไกลพัดใจA#mของเธอ..ให้เดินD#ไกลจากฉัG#เมื่อเธอC#ที่เคยอยู่ข้าD#งใจ  เมื่อเธCmอที่เคยอยู่ข้าFmงกันเปลี่ยนผัA#mนเปลี่ยนใจ และเดินจากฉันไกD#

ท่ามกลาC#งผู้คนมากD#มาย  ใจฉัCmนกลับสั่นไหFmห่วงเธA#mอจะเป็นยังไD#ง ก็ไม่รู้G#จากเธC#อที่เคยอยู่ด้วยD#กัน  จากที่ฉัCmนได้คอยเฝ้าดูFm..แต่ก็ทำA#mได้เพียงแค่คิC#ด..ในใจD#..

** |

  C# จะวอนให้เธอกลับมาก็ไม่มีทางCm   ทั้งที่ฉันทุ่มเท อดทนให้เธอแทบตายA#m..   แต่สุดท้าD#ยเธอก็ไปจากG#ฉัน  C# ในวันนี้มีเขาก็เข้าใจCm   จบไปแล้วก็คงไม่สำคัญ.A#m.   ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อD#งอะไร

C# | Cm |C# | G# |

A#m Cm | C# |A#m Cm | D# |

วันนั้นเธอไปกับฉัG#น  วันนี้CmเธอไปกับใคFmข่าวเค้D#าว่าเธอเจอคนC#ใหม่ ๆ     Cmเธอคงไม่จำA#mวันวานที่เราD#เคยบอกว่ารัG#วันนั้Cmนที่มันสุขใFmจ  กอดฉัD#น รักเธอด้วยใจC#และใจ   C#mแต่วันนี้A#mมีเขา รักเรD#า-

เธอจำได้ไหG#ม วันนี้เCmธอไปกับใคFmกอดฉัD#น รักเธอด้วยใจC#และใจ   C#mแต่วันนี้A#m มีเขารักเราD#คงเป็นแค่ความทรงจำ

G# | Fm | A#m |

แต่วันนี้D#มีเขา รักเรา เธอคงไม่เคยG#จะจำคอร์ดเพลง ไม่เคยจะจำ อั๋น feeble heart

เนื้อเพลง ไม่เคยจะจำ อั๋น feeble heartวันนั้นเธอไปกับฉัน วันนี้เธอไปกับใคร ข่าวเค้าว่าเธอเจอคนใหม่ๆเธอคงไม่จำวันวานที่เราเคยบอกว่ารัก วันนั้นที่มันสุขใจ กอดฉัน รักเธอด้วยใจและใจ แต่วันนี้มีเขา รักเราคงเป็นแค่ความทรงจำ เมื่อวันเวลาที่พ้นผ่าน พัดพาให้เธอจากฉันไกล พัดใจของเธอให้เดินไกลจากฉัน เมื่อเธอที่เคยอยู่ข้างใจ เมื่อเธอที่เคยอยู่ข้างกัน เปลี่ยนผันเปลี่ยนใจ และเดินจากฉันไกล ท่ามกลางผู้คนมากมาย ใจฉันกลับสั่นไหว ห่วงเธอจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้ จากเธอที่เคยอยู่ด้วยกัน จากที่ฉันได้คอยเฝ้าดู แต่ก็ทำได้เพียงแค่คิดในใจ จะวอนให้เธอกลับมาก็ไม่มีทาง ทั้งที่ฉันทุ่มเท อดทนให้เธอแทบตาย แต่สุดท้ายเธอก็ไปจากฉัน ในวันนี้มีเขาก็เข้าใจ จบไปแล้วก็คงไม่สำคัญ ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไร วันนั้นเธอไปกับฉัน วันนี้เธอไปกับใคร ข่าวเค้าว่าเธอเจอคนใหม่ๆเธอคงไม่จำวันวานที่เราเคยบอกว่ารัก วันนั้นที่มันสุขใจ กอดฉัน รักเธอด้วยใจและใจ แต่วันนี้มีเขา รักเรา- เธอจำได้ไหม วันนี้เธอไปกับใคร กอดฉัน รักเธอด้วยใจและใจ แต่วันนี้ มีเขารักเราคงเป็นแค่ความทรงจำ แต่วันนี้มีเขา รักเรา เธอคงไม่เคยจะจำ