ไม่เกี่ยวกับเธอ

  นิว-จิ๋ว   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เกี่ยวกับเธอ NEW JIEW นิวจิ๋ว

F# F | A#m |

ถามG#ว่าฉันสบายดีเหรอเธอG#จะให้ตอบเธอว่าสุขสบาC#ย..ดีใช่ไหม.. C#สบาG#ยดีไหมที่โดนเธอทิ้งเธอG#อยากรู้จริงจริง หรือแค่อยากทำC#มีน้ำใจ..   C#

บอกเลยว่าฉัD#mนสบายกว่าเดิมบอกเลยว่าฉัFmนไม่เป็นอะไรบอกเลยว่าเราF#ไม่มีอะไร..ที่ยังค้าG#งยังคา.. (A#)

ต่อให้ฉันC#maj7จะเป็นจะตาย  ก็ไม่ใช่เธA#mอ..ที่ต้องรู้ไม่ได้หวัD#mงให้เธอมาดูมาแล  มาแคG#ร์ มาสนใจต่อให้ฉันC#maj7จะตายจริง ๆ ก็ขอให้เธA#mอ..รู้เอาไว้ว่ามันถึงD#mเวลา ก็จากกันไปแต่ถึงG#ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอ

C# | C# |

เจอG#อีกหน ไม่ต้องมาถามไม่G#ต้องทำว่าเหมือนเป็นห่วงเป็นใยC#..คนอย่างฉัน.. C#ไม่G#ต้องทำมาเป็นใส่ใจไม่G#ต้องทำอะไร..ที่เธอไม่เคC#ยทำให้กัน..  C#

* | ** |

D#m | Fm |F# | Fsus4 F |

* |

ต่อให้ฉัD#นจะเป็นจะตาA#/Dย  ก็ไม่ใช่เธCmอ..ที่ต้องรู้A#ไม่ได้หวังG#ให้เธอมาดูGmมาแล  มาแคFร์ มาสนใA#ต่อให้ฉันD#จะตายจริง ๆG  ก็ขอให้เธCmอ..รู้เอาไFว้ว่ามันถึFmงเวลา ก็จากกันไปแต่ถึงA#ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธD# | D# | D#อ...คอร์ดเพลง ไม่เกี่ยวกับเธอ NEW JIEW นิวจิ๋ว

เนื้อเพลง ไม่เกี่ยวกับเธอ นิว จิ๋ว ถามว่าฉันสบายดีเหรอ เธอจะให้ตอบเธอว่าสุขสบายดีใช่ไหม สบายดีไหมที่โดนเธอทิ้ง เธออยากรู้จริงจริง หรือแค่อยากทำมีน้ำใจ บอกเลยว่าฉันสบายกว่าเดิม บอกเลยว่าฉันไม่เป็นอะไร บอกเลยว่าเราไม่มีอะไรที่ยังค้างยังคา ต่อให้ฉันจะเป็นจะตาย ก็ไม่ใช่เธอที่ต้องรู้ ไม่ได้หวังให้เธอมาดูมาแล มาแคร์ มาสนใจ ต่อให้ฉันจะตายจริงๆก็ขอให้เธอรู้เอาไว้ ว่ามันถึงเวลา ก็จากกันไป แต่ถึงยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอ เจออีกหน ไม่ต้องมาถาม ไม่ต้องทำว่าเหมือนเป็นห่วงเป็นใยคนอย่างฉัน ไม่ต้องทำมาเป็นใส่ใจ ไม่ต้องทำอะไรที่เธอไม่เคยทำให้กัน ต่อให้ฉันจะเป็นจะตาย ก็ไม่ใช่เธอที่ต้องรู้ ไม่ได้หวังให้เธอมาดูมาแล มาแคร์ มาสนใจ ต่อให้ฉันจะตายจริงๆก็ขอให้เธอรู้เอาไว้ ว่ามันถึงเวลา ก็จากกันไป แต่ถึงยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอ