เมาแล้วกะคิดฮอด

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เมาแล้วกะคิดฮอด กระต่าย พรรณนิภา

Am | G |F | G |

ยกAmแก้วขึ้นบาดใด๋  น้ำตากะไหGลผ่าเหล้าคุเทือจั่งแมFนเป็นฮ้ายเอาเหลืGอ นี้บ้อคนอกAmหัก

ฮู้อยู่ว่าเขAmากะบ่เคยงึด  จักสิไปคึดGหยังนำเขาคักถึกเตFะบักใจ..จนฮ้าGงจนหัก  กะยัAmงบ่จื่อบ่จำ

Fตำหมู่ตำ  เทมาGหน่ำ ๆ ดีกรีกินเป็นหมู่Fเฮาแนมื้อนี้  เผื่อสิลืมเขาGได้

แต่ผัดเมายามใด๋F  ใจเฮาแฮงGคิดฮอดผุบ่าวเก่Amเฮ็ดจั่งใด๋กะบ่ลืมเขFา  เลยใช้เหล้Gาเทียวเป่าเจ็บCไว้กะหวังว่ามื้อหEmนึ่ง  มื้อที่เฮา.. นั้นลืAmมเขาได้สิพาออกFเหล้าดอกสหาG | Gย..G  มื้อนี้เมานำเฮาก่อนเด้อCเสี่ยว  (Em E)

* | ** | *** |

Am | G |F G | Am |

Am | G |F G | Am |

*** |

นี้บ้อเขาว่Dmาไฮโลหกสี่เอี่ยวคนแทงGต่ำ.. กะช้ำเบิCดปีย้อนว่าเDmฮาฮักเขาคนเดียวเมายามใG F Gด๋..              ใจกะเลยเทียวCคิดฮอด

Am | G || F | G || Am |คอร์ดเพลง เมาแล้วกะคิดฮอด กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง เมาแล้วกะคิดฮอด กระต่าย พรรณนิภายกแก้วขึ้นบาดใด๋ น้ำตากะไหลผ่าเหล้าคุเทือ จั่งแมนเป็นฮ้ายเอาเหลือ นี้บ้อคนอกหัก ฮู้อยู่ว่าเขากะบ่เคยงึด จักสิไปคึดหยังนำเขาคัก ถึกเตะบักใจจนฮ้างจนหัก กะยังบ่จื่อบ่จำ ตำหมู่ตำ เทมาหน่ำๆดีกรี กินเป็นหมู่เฮาแนมื้อนี้ เผื่อสิลืมเขาได้ แต่ผัดเมายามใด๋ ใจเฮาแฮงคิดฮอดผุบ่าวเก่า เฮ็ดจั่งใด๋กะบ่ลืมเขา เลยใช้เหล้าเทียวเป่าเจ็บไว้ กะหวังว่ามื้อหนึ่ง มื้อที่เฮา นั้นลืมเขาได้ สิพาออกเหล้าดอกสหาย มื้อนี้เมานำเฮาก่อนเด้อเสี่ยว นี้บ้อเขาว่าไฮโลหกสี่เอี่ยว คนแทงต่ำ กะช้ำเบิดปี ย้อนว่าเฮาฮักเขาคนเดียว เมายามใด๋ ใจกะเลยเทียวคิดฮอด