มีแฮงโลดสู

อาม ชุติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

F#m | C#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | F#m |

F#m   เก็บเอาความหลังที่มี      C#m   จดจำแต่สิ่งดี   ต่อจากนี้D.. เฮาบ่Eมีหยังติดค้Aาง   อยากจบDสิยอมให้จEบ  ถึงสิคบC#mกันโดนกะส่F#mาง   ฮักฮ้าง ๆD  ดึกถิ่มลงข้างทาC#ง.. โลดอย่าเสีF#mยดาย

มันบ่ตาDยดอกตี้E  กะแค่C#mอ้ายมีคนใหF#mม่แม่นสิเจ็Dบปานใด๋E  ปวดใจAกะต้องอดเอามื้อนี้เฮDาบ่ได้แพ้E  เพียงแC#mต่อ้ายเลือกเขF#mD  เรื่องของสองเฮาเอาไว้ส่ำนี้C#สา..  C#

มีแฮงโลดDสู  ส่วนกูEสิอยู่ผู้เดีF#mยว จากนี้บ่มีหยังเกี่Dยว สิอยู่ผู้เดียEว บ่เกี่ยวกับAใผD ให้โลกได้ฮู้Eว่า  บักห่C#mาที่ทำร้ายใF#m เฮาDมันดีเกินไป เลยบ่สมกัEน..C#   (มีแฮงโลF#mดสู)

D E | A F#m |D E | A C# |D E | C#m F#m |D | C# | C# |

เก็F#mบเอาความเหลือใEจ จำใส่สมอF#mขอให้คุDณทั้งสอEงได้ครอบครองAกันบอกผู้หญิDงนำว่Eา..หมาที่C#mกัดคนเลี้ยF#mงมันD  บ่เป็นตาเอาเฮ็ดพันEธุ์..     C#    ย้อนมันบ่F#mคูณ

* | ** | ** |

D E | A F#m || D E | A C# |D E | C#m F#m || D | C# | C# || F#m |