เงาของเมื่อวาน

 เงาของเมื่อวาน Cocktail สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน COCKTAIL ค็อกเทล

C# | G#/C |A#m | G# |

C# | G#/Cห็น..           แต่มันยังไม่เข้าA#mใจ..   G#แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้F#ไป  ก็ยัFmงทำใจไม่ง่D#m | G#าย..

C# | G#/Cป็น..           เป็นแค่เงาของเมื่อA#mวาน..  G#อดีตคืนวันไม่เคF#ยผ่าน เหมือนกาลFmเวลาหยุดลF# | G#ง..

แต่.. ฉัD#mน..  ยัFmง.. คF#ง.. เฝ้าคิดถึC#ง..ยัD#mง..  ตรFmา.. ตรึF#ง.. อยู่ในใจC#..ยัC#ง..  คG#/Cง..  เก็A#mบ..  เรื่องราวของเราG#เอาไว้แม้นาF#น แม้เหนื่อย แม้ท้G#

จะนานเท่าไหร่ยังรักC#เธอ..    G#/Cจะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเA#mธอ  ฉันไม่อยG#าก..หลีกหนีเธอได้พ้F#น  เมื่อฉันจนปัญญFmจะตัดใจเท่าไหF#ร่  ก็ยังคงไม่ลืG#ม (ไม่ลืม)

C# | F# G# |

C# | G#/Cวัง..           อยากจะกลับคืนย้อนA#mวัน..   G#ช่วงเวลาสุขนั้นแสนF#สั้นแต่ทุกข์มัFmนยาวนานเกินทF# | G#น..

* | ** |

และทุกครั้A#mงที่ฉันมอG#งกลับหลัF#ภาพเธFอยังคงชัดเจA#mน เธอยืG#นตรงนั้F#เธอยังFติดในหัวใA#mจ ไม่เคG#ยเปลี่ยนผัF#แม้วัFmนคืนผ่าF#นไปนานเท่าไหF#mร่ แต่ใจยังเหมือนเก่า

C# | G#/C |A#m | G# |
C# | G#/C |A#m | G# |
F# | Fm |D#m | G# |

* | ** |

เท่าไหร่ยังรักC#เธอ..    G#/Cจะเจ็บเท่าไหร่ยังรักA#mเธอ.. อยู่อย่างนี้G#เมื่อฉันจนปัญญF#า  และฉันไม่มีทางFmหลีกหนีจะอีกนาF#นสักเท่าไหร่ ก็ไม่ลืG#ไม่ลืม...

C# | G#/C | A#m | G# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เงาของเมื่อวาน COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง เงาของเมื่อวาน COCKTAIL ค็อกเทลเห็น แต่มันยังไม่เข้าใจ แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้ไป ก็ยังทำใจไม่ง่าย เป็น เป็นแค่เงาของเมื่อวาน อดีตคืนวันไม่เคยผ่าน เหมือนกาลเวลาหยุดลง แต่ ฉัน ยัง คง เฝ้าคิดถึง ยัง ตรา ตรึง อยู่ในใจ ยัง คง เก็บ เรื่องราวของเราเอาไว้ แม้นาน แม้เหนื่อย แม้ท้อ จะนานเท่าไหร่ยังรักเธอ จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ ฉันไม่อยาก หลีกหนีเธอได้พ้น เมื่อฉันจนปัญญา จะตัดใจเท่าไหร่ ก็ยังคงไม่ลืม ไม่ลืม หวัง อยากจะกลับคืนย้อนวัน ช่วงเวลาสุขนั้นแสนสั้น แต่ทุกข์มันยาวนานเกินทน และทุกครั้งที่ฉันมองกลับหลัง ภาพเธอยังคงชัดเจน เธอยืนตรงนั้น เธอยังติดในหัวใจ ไม่เคยเปลี่ยนผัน แม้วันคืนผ่านไปนานเท่าไหร่ แต่ใจยังเหมือนเก่า เท่าไหร่ยังรักเธอ จะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเธอ อยู่อย่างนี้ เมื่อฉันจนปัญญา และฉันไม่มีทางหลีกหนี จะอีกนานสักเท่าไหร่ ก็ไม่ลืม ไม่ลืม