เงาของเมื่อวาน

Cocktail, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

C# | G#/C |A#m | G# |

C# | G#/Cห็น..           แต่มันยังไม่เข้A#mาใจ    G#แต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้F#ไป  ก็ยัFmงทำใจไม่ง่D#m | G#าย..

C# | G#/Cป็น..           เป็นแค่เงาของเมื่A#mอวาน   G#อดีตคืนวันไม่เคF#ยผ่าน เหมือนกาลFmเวลาหยุดลF# | G#ง..

แต่.. ฉัD#mน..  ยัFmง.. คF#ง.. เฝ้าคิดถึC#ง..ยัD#mง..  ตรFmา.. ตรึF#ง.. อยู่ในใจC#..ยัC#ง..  คG#/Cง..  เก็A#mบ..  เรื่องราวของเราG#เอาไว้แม้นาF#น แม้เหนื่อย แม้ท้G#

จะนานเท่าไหร่ยังรักC#เธอ..    G#/Cจะเจ็บเท่าไหร่ยังรักเA#mธอ  ฉันไม่อยG#าก..หลีกหนีเธอได้พ้F#น  เมื่อฉันจนปัญญFmจะตัดใจเท่าไหF#ร่  ก็ยังคงไม่ลืG#(ไม่ลืม)

C# | F# G# |

C# | G#/Cวัง..           อยากจะกลับคืนย้อA#mนวัน   G#ช่วงเวลาสุขนั้นแสนF#สั้นแต่ทุกข์มัFmนยาวนานเกินทF# | G#น..

* | ** |

และทุกครั้A#mงที่ฉันมอG#งกลับหลัF#ภาพเธFอยังคงชัดเจA#mน เธอยืG#นตรงนั้F#เธอยังFติดในหัวใA#mจ ไม่เคG#ยเปลี่ยนผัF#แม้วัFmนคืนผ่าF#นไปนานเท่าไหF#mร่ แต่ใจยังเหมือนเก่า

C# | G#/C |A#m | G# |

C# | G#/C |A#m | G# |

F# | Fm |D#m | G# |

* | ** |

เท่าไหร่ยังรักC#เธอ..    G#/Cจะเจ็บเท่าไหร่ยังรักA#mเธอ.. อยู่อย่างนี้G#เมื่อฉันจนปัญญF#า  และฉันไม่มีทางFmหลีกหนีจะอีกนาF#นสักเท่าไหร่ ก็ไม่ลืG#ไม่ลืม...

C# | G#/C || A#m | G# | ( x.. )