ผาน้ำย้อย

 จินตหรา พูนลาภ ผาน้ำย้อย หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผาน้ำย้อย จินตหรา พูนลาภ (ศรัทธา หลวงปู่ ศรี มหาวีโร)

Em

G | Em |G | D |Em | Am |D | G |

เจอGกันผาน้ำย้อยผูกพัEmเที่ยวบนผาด้วยกัGน ตอนข้างแรมเดือBmนสี่เฮาไปไหGว้องค์พระเจดีEmย์องค์หลวงปู่ศGรี อ้ายสัญญากับน้อBm

บอกไปไม่นาEmน จะกลับคืนมากินAm | Em | Amดอง..สาวผาน้ำย้อEmยตั้งตารอคอย ใจหม่นหมAmองย่างเข้าเดือนสิบสอDง มื้อกินดองไม่มีวี่Emแวว

G | Em |G | Em |

ปล่อGยสาวผาน้ำย้อยนอนตรEmเสียแรงเชื่อคารGม กลับต้องมีแผลBmแป้วยืนGฟังเสียงคร่ำครวญนกแซEmมันฮ้องแซว ๆG คงมีเรื่องจะบอBm

ว่าอ้ายนอกใEmจ มีแฟนคนใหม่อยู่บางAm | Em | Amกอก...ได้ฟังนกแซEmว หัวใจของน้องดัง โดนน็อAmว่าน้องถูกเขาหลอDก อย่าหวังลมๆแล้ง ๆEm

G | Em |G D | Em |

ละจั่งแม่นตั๋วทาแป้Emง..ถ่าพี่ชายหลายมื้อหนอพี่Emครบหนึ่งปี บ่มาผาน้ำย้อEmน้ำย้อย โอ้ย น้ำย้อย น้ำย้อEmย  ไปแล้ว ส่างหายต๋อEm

รอเจ้าละจนข้าวขึ้นลอEmม (สร้อย)จนดอกกะยอมมันหล่นหมดแล้Emดอกคูณบานเหลืองเต็มแนG/Bว (สร้อย)หล่นหมดแล้วอ้ายยังหนีหEmน้ายืนหลั่งน้ำตDาล่ะที่ผาน้ำย้อEmย (สร้อย)

G | Em |G D | Em |

ลืมGไปหมดสัญญาสองเรEmเคยกินปิ้งแมงเงGา อ้ายบอกมันอร่Bmอยเคยกินก้อGยกะปอมใส่หมากม่วงน้Emอยอ้ายต่อยก้นหอGยให้น้องแกงวันนั้Bm

จากไปเพียงปีEm มีคนเอาใจมาลืมAm | Em | Amกัน...สาวผาน้ำย้อEmยคอตกต่อยซ่อยรอวัAmปล่อยให้น้องนอนฝัDน กินน้ำตาสาวผาน้ำย้อEm

G | Em |G | D |Em | Am |D | G |

* | ** | *** | **** |

Em | Am | D | G |คอร์ดเพลง ผาน้ำย้อย จินตหรา พูนลาภ (ศรัทธา หลวงปู่ ศรี มหาวีโร)

เนื้อเพลง ผาน้ำย้อย จินตหรา พูนลาภ (ศรัทธา หลวงปู่ ศรี มหาวีโร)เจอกันผาน้ำย้อยผูกพัน เที่ยวบนผาด้วยกัน ตอนข้างแรมเดือนสี่ เฮาไปไหว้องค์พระเจดีย์ องค์หลวงปู่ศรี อ้ายสัญญากับน้อง บอกไปไม่นาน จะกลับคืนมากินดอง สาวผาน้ำย้อยตั้งตารอคอย ใจหม่นหมอง ย่างเข้าเดือนสิบสอง มื้อกินดองไม่มีวี่แวว ปล่อยสาวผาน้ำย้อยนอนตรม เสียแรงเชื่อคารม กลับต้องมีแผลแป้ว ยืนฟังเสียงคร่ำครวญนกแซว มันฮ้องแซวๆคงมีเรื่องจะบอก ว่าอ้ายนอกใจ มีแฟนคนใหม่อยู่บางกอก ได้ฟังนกแซว หัวใจของน้องดัง โดนน็อก ว่าน้องถูกเขาหลอก อย่าหวังลมๆแล้งๆละจั่งแม่นตั๋วทาแป้งถ่าพี่ชายหลายมื้อหนอพี่ ครบหนึ่งปี บ่มาผาน้ำย้อย น้ำย้อย โอ้ย น้ำย้อย น้ำย้อย ไปแล้ว ส่างหายต๋อม รอเจ้าละจนข้าวขึ้นลอม สร้อย จนดอกกะยอมมันหล่นหมดแล้ว ดอกคูณบานเหลืองเต็มแนว สร้อย หล่นหมดแล้วอ้ายยังหนีหน้า ยืนหลั่งน้ำตาล่ะที่ผาน้ำย้อย สร้อย ลืมไปหมดสัญญาสองเรา เคยกินปิ้งแมงเงา อ้ายบอกมันอร่อย เคยกินก้อยกะปอมใส่หมากม่วงน้อย อ้ายต่อยก้นหอยให้น้องแกงวันนั้น จากไปเพียงปี มีคนเอาใจมาลืมกัน สาวผาน้ำย้อยคอตกต่อยซ่อยรอวัน ปล่อยให้น้องนอนฝัน กินน้ำตาสาวผาน้ำย้อย