ผู้บ่าวเก่า (ver.ญ)

ผู้บ่าวเก่า, มินตรา น่านเจ้า, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

D E | C#m F#m |D E | A |

คิดว่าดีF#mที่ตัดสินใจเลิกกับเจ้าในมื้อนั้นย้อนเหตุผC#mลคือเฮาสองคนมันบ่เข้าใจกันแรก ๆD น้องกะอยู่ได้ บ่ได้คิดอีหยังผ่านไปนาน ๆE หัวใจน้องนั้นเริ่มห่วงหา

ว่F#mาสิขอคืนดี แต่เสียทีอ้ายรับคนใหม่เข้ามานอC#mนเสียดายเวลา น้ำตาน้องมันกะไหลซึม ๆอ้ายDกะคงสิลืม  แต่ว่าน้องบ่ลืมมันฮักตื่มEพุ่นใจของน้อง

ตอนคบกัDนน้องยอมรับว่ามันเบื่EพอเลิกกันไปC#mละเหลือใจเจ้าขอF#mว่าเป็นหยัDงคือปล่อยให้อ้าย..ไปเป็นของเขE

อยากบอกฮัDก น้องกะเฮ็ดบ่ได้EยามคิดฮอC#mด อยากกอด กะได้แค่คิF#mอยากเว้านำDสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิEทธิ์มันติC#mดที่ว่าเฮาเป็นผู้สาวเก่F#m

อยากหอมแก้Dม กะได้แค่แนมเพียงสายตEน้ำมันไหลออกตC#mา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่F#mน้องนั่งไห้เป็นทุกDข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขEกับผู้สาวใหAม่..

ย้อF#mนคำว่าบ่ฮักมันคืออุปสรรคของน้องอ้ายกะมีC#mผู้สาวใหม่ น้องกะเป็นผู้สาวเก่าอ้าDยบ่ได้ไปไส ยังอยู่ในใจน้องคือเก่าถึงแม้เฮาEสิเลิกกันไป กะบ่ได้แปลว่าเซาฮัก

ซุมื้อนี้F#mน้องยังบ่ทันมีไผในใจนอกจากเจ้าซุมื้อนี้C#mเจ้ามีเขา น้องนอนเหงาอยู่บักคักเรื่องของสองเฮDากะคงสิเป็นไปได้ยากเพราะน้องเซาฮักกันแล้E

* | ** | *** |

D E | C#m F#m |D E | A |

D E | C#m F#m |D E | A |

อยากบอกฮัDก น้องกะเฮ็ดบ่ได้EยามคิดฮอC#mด อยากกอด กะได้แค่คิF#mอยากเว้านำDสักคำ แต่น้องกะบ่มีสิEทธิ์..    A

อยากหอมแก้Dม กะได้แค่แนมเพียงสายตEน้ำมันไหลออกตC#mา ย้อนว่าฐานะเฮาบ่คือเก่F#mน้องนั่งไห้เป็นทุกDข์ โตอ้ายเป็นสุขฮักกันกับเขEกับผู้สาวใหAม่..

ตั้งแต่เฮาเลิกกัDน มันทรมานแทบอยู่บ่ได้Eจากใจผู้สาวเก่Aา..

D E | C#m F#m |D E | A |