ผู้หญิงหลายมือ

 ผู้หญิงหลายมือ  ศิริพร อำไพพงษ์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ผู้หญิงหลายมือ ศิริพร อำไพพงษ์

F# | Fm |F# | C# |F# | Fm |D#m G# | A#m |

อกหักมC#า น้ำตาพังหย่D#mาว  อีกแล้วเราG#ที่พ่ายแพ้.. A#mเชื่อคำหวาC#น คิดว่ารักแท้D#m  แต่ต้องมาG#เสียใจ..  A#m

ใจง่าC#ย ให้ไผเข้ามG#า  คิดFmว่าสิเพิ่งพาไA#mด้ให้เบิF#ด เบิดหัวใจG#  สุดท้าFmยได้ความผิดหวัA#m

ดีใจหลาC#ย..ที่อ้ายบอกฮัD#mก  อยากได้ยินG#อีกครั้ง.. A#mแต่บอกก่อนเด้C#อ พึ่งเจอความผิดหวัD#mยังบ่กล้G#ามีไผ..  A#m

เจ็บหลาC#ย ใจอ่อนแอG#    แพ้Fmคนที่เว้าคืออ้าA#mน้องเคF#ย..ผ่านมือชาG#ย  ย้าFmนรับบ่ได้ อ้ายสิA#m | A#mถือ..

เป็นสิ่งขอF#ง ถูกมองว่าน้อC#งบ่มีค่าถิ่มไปF# ถิ่มมา เปลี่ยนมืC#อ..มีผัวF#มาหลายคน จนไทบ้าC#นเขาลืA#mคืD#mอผู้หญิFmงหลายใA#m

บอกน้องแC#น ฮักแท้มีบ่D#m  หรือต้องรอG#ต่อไป.. A#mน้องย้านอยู้แหC#ม ย้านแผลใหD#mม่  ย้านหัวใจG#ด้านชาA#mจริงซำได๋C#..ที่บอกกัG#น  หรืFmอเพียงหลอกฝันแล้วจากลA#mซ่อยน้องแนF#..อ้ายจ๋G#า  ให้เห็นค่Fmา..ผู้หญิงหลายA#mมือ

F# | Fm |D#m | Fm |F# | Fm |D#m | A#m |

* | ** |

ซ่อยน้องแนF#..อ้ายจ๋G#โปรดเมตตFmา.. ผู้หญิงหลาย(A#m)มือ

F# | Fm || D#m Fm | A#m || A#m |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ผู้หญิงหลายมือ ศิริพร อำไพพงษ์อกหักมา น้ำตาพังหย่าว อีกแล้วเราที่พ่ายแพ้ เชื่อคำหวาน คิดว่ารักแท้ แต่ต้องมาเสียใจ ใจง่าย ให้ไผเข้ามา คิดว่าสิเพิ่งพาได้ ให้เบิด เบิดหัวใจ สุดท้ายได้ความผิดหวัง ดีใจหลายที่อ้ายบอกฮัก อยากได้ยินอีกครั้ง แต่บอกก่อนเด้อ พึ่งเจอความผิดหวัง ยังบ่กล้ามีไผ เจ็บหลาย ใจอ่อนแอ แพ้คนที่เว้าคืออ้าย น้องเคยผ่านมือชาย ย้านรับบ่ได้ อ้ายสิถือ เป็นสิ่งของ ถูกมองว่าน้องบ่มีค่า ถิ่มไป ถิ่มมา เปลี่ยนมือ มีผัวมาหลายคน จนไทบ้านเขาลือ คือผู้หญิงหลายใจ บอกน้องแน ฮักแท้มีบ่ หรือต้องรอต่อไป น้องย้านอยู้แหม ย้านแผลใหม่ ย้านหัวใจด้านชา จริงซำได๋ที่บอกกัน หรือเพียงหลอกฝันแล้วจากลา ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า ให้เห็นค่าผู้หญิงหลายมือ ซ่อยน้องแนอ้ายจ๋า โปรดเมตตา ผู้หญิงหลายมือ