ผู้หญิงหลายมือ

ศิริพร อำไพพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F# | Fm |F# | C# |F# | Fm |D#m G# | A#m |

อกหักมC#า น้ำตาพังหย่D#mาว  อีกแล้วเราG#ที่พ่ายแพ้.. A#mเชื่อคำหวาC#น คิดว่ารักแท้D#m  แต่ต้องมาG#เสียใจ..  A#m

ใจง่าC#ย ให้ไผเข้ามG#า  คิดFmว่าสิเพิ่งพาไA#mด้ให้เบิF#ด เบิดหัวใจG#  สุดท้าFmยได้ความผิดหวัA#m

ดีใจหลาC#ย..ที่อ้ายบอกฮัD#mก  อยากได้ยินG#อีกครั้ง.. A#mแต่บอกก่อนเด้C#อ พึ่งเจอความผิดหวัD#mยังบ่กล้G#ามีไผ..  A#m

เจ็บหลาC#ย ใจอ่อนแอG#    แพ้Fmคนที่เว้าคืออ้าA#mน้องเคF#ย..ผ่านมือชาG#ย  ย้าFmนรับบ่ได้ อ้ายสิA#m | A#mถือ..

เป็นสิ่งขอF#ง ถูกมองว่าน้อC#งบ่มีค่าถิ่มไปF# ถิ่มมา เปลี่ยนมืC#อ..มีผัวF#มาหลายคน จนไทบ้าC#นเขาลืA#mคืD#mอผู้หญิFmงหลายใA#m

บอกน้องแC#น ฮักแท้มีบ่D#m  หรือต้องรอG#ต่อไป.. A#mน้องย้านอยู้แหC#ม ย้านแผลใหD#mม่  ย้านหัวใจG#ด้านชาA#mจริงซำได๋C#..ที่บอกกัG#น  หรืFmอเพียงหลอกฝันแล้วจากลA#mซ่อยน้องแนF#..อ้ายจ๋G#า  ให้เห็นค่Fmา..ผู้หญิงหลายA#mมือ

F# | Fm |D#m | Fm |F# | Fm |D#m | A#m |

* | ** |

ซ่อยน้องแนF#..อ้ายจ๋G#โปรดเมตตFmา.. ผู้หญิงหลาย(A#m)มือ

F# | Fm || D#m Fm | A#m || A#m |