อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend)

 อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend) Eiffel MBO สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend) | ไอเฟล (Eiffel MBO)

Bmaj7 D#m | A F# |

Bmaj7 D#m | A F# |

Bmaj7    ก็ดีที่เธอD#mได้เจอคนดีA.. ซึ่งฉันF#ก็ดีใจBmaj7    อย่างน้อยวันนี้D#m ฉันก็มั่นใจA.. ไม่ต้อF#งเป็นห่วงแล้ว

ก็รู้C#mว่าเธอยังเฝ้าD#mมองอยู่ก็รู้C#mว่าเธอยังห่วงBmaj7ฉันก็รู้C#mว่าเร็วไปนD#mะ ถ้าจะลืมกัEน..แต่มันไม่ควF#รมาเจอ

ถ้าคิดจะมีเขBmaj7า  อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัEmaj7อย่าให้ความผูกพัD#mน..มันทำให้เธอG#mเหนื่อยเลิกกันแล้C#mว จบกันแล้วยังมาหากันเรื่อย ๆ เพื่ออะBmaj7ไร..      F#

ถ้าคิดจะมีเขBmaj7า  อย่าเหงาเพื่อคนแEmaj7พ้อย่าใช้ความอ่อนแD#mอรังแกคนอ่อนG#7ไหวก็ปล่อยให้ฉันC#mมันไม่มีใครก็ดีA7กว่าได้มองเธอใกล้ ๆF#  แต่ไม่ใช่ตัวจริง

Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |

Bmaj7   เมื่ออยู่กับเขD#mา ทุกอย่างลงตัAว  อย่าทำF#ให้มันพังBmaj7   อย่าต่อความหวัD#mงให้กับรักเAรา  ที่มันF#ไม่มีแล้ว

* | ** | *** |

Amaj7 | F#maj7 |Gmaj7 | Cmaj7 |

Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |

* | ** | *** |

Bmaj7 Emaj7 |

ก็มันไม่D#m G#mใช่ไม่ได้เป็นเจ้าขC#m A7 | F#อง..ไม่ได้เป็นตัวBmaj7จริง..คอร์ดเพลง อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend) | ไอเฟล (Eiffel MBO)

เนื้อเพลง อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend) | ไอเฟล (Eiffel MBO)ก็ดีที่เธอได้เจอคนดี ซึ่งฉันก็ดีใจ อย่างน้อยวันนี้ ฉันก็มั่นใจ ไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว ก็รู้ว่าเธอยังเฝ้ามองอยู่ ก็รู้ว่าเธอยังห่วงฉัน ก็รู้ว่าเร็วไปนะ ถ้าจะลืมกัน แต่มันไม่ควรมาเจอ ถ้าคิดจะมีเขา อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน อย่าให้ความผูกพันมันทำให้เธอเหนื่อย เลิกกันแล้ว จบกันแล้ว ยังมาหากันเรื่อยๆเพื่ออะไร ถ้าคิดจะมีเขา อย่าเหงาเพื่อคนแพ้ อย่าใช้ความอ่อนแอรังแกคนอ่อนไหว ก็ปล่อยให้ฉันมันไม่มีใคร ก็ดีกว่าได้มองเธอใกล้ๆแต่ไม่ใช่ตัวจริง เมื่ออยู่กับเขา ทุกอย่างลงตัว อย่าทำให้มันพัง อย่าต่อความหวังให้กับรักเรา ที่มันไม่มีแล้ว ก็มันไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่ได้เป็นตัวจริง