อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน (Pretend)

อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัน, Eiffel MBOแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Bmaj7 D#m | A F# |

Bmaj7 D#m | A F# |

Bmaj7    ก็ดีที่เธอD#mได้เจอคนดีA.. ซึ่งฉันF#ก็ดีใจBmaj7    อย่างน้อยวันนี้D#m ฉันก็มั่นใจA.. ไม่ต้อF#งเป็นห่วงแล้ว

ก็รู้C#mว่าเธอยังเฝ้าD#mมองอยู่ก็รู้C#mว่าเธอยังห่วงBmaj7ฉันก็รู้C#mว่าเร็วไปนD#mะ ถ้าจะลืมกัEน..แต่มันไม่ควF#รมาเจอ

ถ้าคิดจะมีเขBmaj7า  อย่าเหงาเป็นเพื่อนฉัEmaj7อย่าให้ความผูกพัD#mน..มันทำให้เธอG#mเหนื่อยเลิกกันแล้C#mว จบกันแล้วยังมาหากันเรื่อย ๆ เพื่ออะBmaj7ไร..      F#

ถ้าคิดจะมีเขBmaj7า  อย่าเหงาเพื่อคนแEmaj7พ้อย่าใช้ความอ่อนแD#mอรังแกคนอ่อนG#7ไหวก็ปล่อยให้ฉันC#mมันไม่มีใครก็ดีA7กว่าได้มองเธอใกล้ ๆF#  แต่ไม่ใช่ตัวจริง

Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |

Bmaj7   เมื่ออยู่กับเขD#mา ทุกอย่างลงตัAว  อย่าทำF#ให้มันพังBmaj7   อย่าต่อความหวัD#mงให้กับรักเAรา  ที่มันF#ไม่มีแล้ว

* | ** | *** |

Amaj7 | F#maj7 |Gmaj7 | Cmaj7 |

Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |Bmaj7 Emaj7 | C#m F# |

* | ** | *** |

Bmaj7 Emaj7 |

ก็มันไม่D#m G#mใช่ไม่ได้เป็นเจ้าขC#m A7 | F#อง..ไม่ได้เป็นตัวBmaj7จริง..