Promise (ฉันสัญญา)

 Zeal สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Promise (ฉันสัญญา) - ZEAL วงซีล

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

ในชีD#วิต.. ไม่คิดว่าจะมีสักคG#ที่ทำให้ฉันไม่ต้องสับสCmน  ที่มืดมA#นก็ทำG#ให้มันสว่าง

ในวันD#นี้ ที่ฉันนั้นได้มองเห็นทG#างที่ทำให้ฉันไม่ต้องอ้างว้าCmก็เพราะเธอ.. อยู่เคียงG#ข้างกันตลอด

กว่าจะเจCmอ  ไม่รู้เสียน้ำตากี่ทีGmกว่าจะพบเจอเธอคนนี้C#กว่าจะได้พบเจอกับรักFmดี ๆ สักครั้A#

ทั้งD#ชีวิตที่เหลือที่มีอยู่..A#  ก็ไม่รู้ว่าจะพอได้อย่างไCm  จะตอบแทนคำว่ารักคำนี้G# ที่ได้มา

ทั้งD#ชีวิตที่เหลือที่มีอยู่..A#  สิ่งที่รู้Gคือวันข้างหน้Cm  ก็จะอยู่เพื่อรักเพียงเธอคนนี้G#  ฉันสัญญา

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

หากจะD#ล้ม ก็พร้อมที่จะยืนขึ้นใหG#ม่จะเจอปัญหาอะไรแค่ไหCmน  แค่เรา..เข้าใจG#ก็คงจะผ่าน

* | ** | *** |

Cm | A#/D |G# | G# |Cm | A# |G# | G# |

** | *** | *** |

D# | D# || G# | G# |D# | D# || G# | G# || D# |คอร์ดเพลง Promise (ฉันสัญญา) ZEAL

เนื้อเพลง ฉันสัญญา ซีล Promise ZEALในชีวิต ไม่คิดว่าจะมีสักคน ที่ทำให้ฉันไม่ต้องสับสน ที่มืดมนก็ทำให้มันสว่าง ในวันนี้ ที่ฉันนั้นได้มองเห็นทาง ที่ทำให้ฉันไม่ต้องอ้างว้าง ก็เพราะเธอ อยู่เคียงข้างกันตลอด กว่าจะเจอ ไม่รู้เสียน้ำตากี่ที กว่าจะพบเจอเธอคนนี้ กว่าจะได้พบเจอกับรักดีๆสักครั้ง ทั้งชีวิตที่เหลือที่มีอยู่ ก็ไม่รู้ว่าจะพอได้อย่างไร จะตอบแทนคำว่ารักคำนี้ ที่ได้มา ทั้งชีวิตที่เหลือที่มีอยู่ สิ่งที่รู้คือวันข้างหน้า ก็จะอยู่เพื่อรักเพียงเธอคนนี้ ฉันสัญญา หากจะล้ม ก็พร้อมที่จะยืนขึ้นใหม่ จะเจอปัญหาอะไรแค่ไหน แค่เราเข้าใจก็คงจะผ่าน