Promise (ฉันสัญญา)

Zeal, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

ในชีD#วิต.. ไม่คิดว่าจะมีสักคG#ที่ทำให้ฉันไม่ต้องสับสCmน  ที่มืดมA#นก็ทำG#ให้มันสว่าง

ในวันD#นี้ ที่ฉันนั้นได้มองเห็นทG#างที่ทำให้ฉันไม่ต้องอ้างว้าCmก็เพราะเธอ.. อยู่เคียงG#ข้างกันตลอด

กว่าจะเจCmอ  ไม่รู้เสียน้ำตากี่ทีGmกว่าจะพบเจอเธอคนนี้C#กว่าจะได้พบเจอกับรักFmดี ๆ สักครั้A#

ทั้งD#ชีวิตที่เหลือที่มีอยู่..A#  ก็ไม่รู้ว่าจะพอได้อย่างไCm  จะตอบแทนคำว่ารักคำนี้G# ที่ได้มา

ทั้งD#ชีวิตที่เหลือที่มีอยู่..A#  สิ่งที่รู้Gคือวันข้างหน้Cm  ก็จะอยู่เพื่อรักเพียงเธอคนนี้G#  ฉันสัญญา

D# | D# |G# | G# |

D# | D# |G# | G# |

หากจะD#ล้ม ก็พร้อมที่จะยืนขึ้นใหG#ม่จะเจอปัญหาอะไรแค่ไหCmน  แค่เรา..เข้าใจG#ก็คงจะผ่าน

* | ** | *** |

Cm | A#/D |G# | G# |Cm | A# |G# | G# |

** | *** | *** |

D# | D# || G# | G# |D# | D# || G# | G# || D# |