เพราะเธอ

  เบล สุพล   ปนัดดา เรืองวุฒิ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพราะเธอ เบล สุพล feat. ปนัดดา เรืองวุฒิ

G | C |G | C |

เพราะว่าเป็นเธGอ  เพราะว่าเธอคือลมCหายใจเพราะว่าทุกอย่Emาง..ที่เคยเข้าใจDต่างไม่มีความหมาCย เมื่อไม่มีเธD

เพราะมันคือพรหGมลิขิตเพราะเวทมนตร์บันดาCลชักพาให้สองเราได้มEmา.. พบและสบตDา รักกันทันใดG

อยากจะบอกว่ารัBmก..หมดใEmเธอรู้ไหAmมว่าฉันตามหาเรื่อยมDตลอดชีวิBmต จนเหนื่อยใEmแต่สุดท้าAmยปลายทางของฉันมีเธDจะฝากชีEm D Cวิตเพราะว่าเป็นเธAmอ  (เพราะว่าเป็นเธDอ)เพราะเธอคนเดีGยว

รักฉันคือเธGอ  และฉันรักเธอทั้งใจCที่มีรักทุกวินาทีEm  จะเนิ่นนานเป็นปDจะรักเธออย่างนี้C ไม่มีวันเปลี่Dยน

เพราะเธอคือฝันGเป็นจริงและเธอคือความจริงCของใจต้องทุ่มเทเท่าไหEmร่  ฉันพร้อมเต็มใจDฉันทำเพื่อเธG

** |

จากนี้Cไม่ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยยากทBmรมานหรือปวดEmใจจนทุกข์ทCน จงรู้ว่ามีDฉันอยู่ตรงนี้Gเพื่อเธอไม่ห่าง

ทางอาจเต็มCไปด้วยขวากหนDามก็ยินดีทำBmเพื่อเธอรู้ไหEmม..เพราะว่าเป็นเธAmอ  (เพราะว่าเป็นเธอ)เพราะว่าเป็นเธCอ  (เพราะว่าเป็นเธDอ)เพราะเธอคนเดียว..

C D | Em |C D | Em |

C D |G D/F# Em D |C |D |

** |คอร์ดเพลง เพราะเธอ เบล สุพล feat. ปนัดดา เรืองวุฒิ

เนื้อเพลง เพราะเธอ เบล สุพล feat. ปนัดดา เรืองวุฒิเพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเธอคือลมหายใจ เพราะว่าทุกอย่างที่เคยเข้าใจ ต่างไม่มีความหมาย เมื่อไม่มีเธอ เพราะมันคือพรหมลิขิต เพราะเวทมนตร์บันดาลชักพา ให้สองเราได้มา พบและสบตา รักกันทันใด อยากจะบอกว่ารักหมดใจ เธอรู้ไหมว่าฉันตามหาเรื่อยมา ตลอดชีวิต จนเหนื่อยใจ แต่สุดท้ายปลายทางของฉันมีเธอ จะฝากชีวิต เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะเธอคนเดียว รักฉันคือเธอ และฉันรักเธอทั้งใจที่มี รักทุกวินาที จะเนิ่นนานเป็นปี จะรักเธออย่างนี้ ไม่มีวันเปลี่ยน เพราะเธอคือฝันเป็นจริง และเธอคือความจริงของใจ ต้องทุ่มเทเท่าไหร่ ฉันพร้อมเต็มใจ ฉันทำเพื่อเธอ จากนี้ไม่ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยยากทรมานหรือปวดใจ จนทุกข์ทน จงรู้ว่ามีฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอไม่ห่าง ทางอาจเต็มไปด้วยขวากหนาม ก็ยินดีทำเพื่อเธอรู้ไหม เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะว่าเป็นเธอ เพราะเธอคนเดียว