เสียบกลางอก

 กล้วย อาร์สยาม เสียบกลางอก สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เสียบกลางอก กล้วย Rsiam อาร์สยาม

F G | Em Am |Dm | Fm G |

มีCเขา เธอแอบมีEmเขาแอบเอาเขDmามาแทGงข้างหลัCเป็นCเพราะไม่เคยระแวงEmและระวังรู้ไม่เท่Dmาทัน  โง่งมGงาย

มีCเขา ฉันเลยมีEmเขาที่เธอกับเขDmากำลัGงปักไว้Cเป็นเพราะเชื่อDmใจ  จึงโดนทำร้าGยง่ายดายไม่รู้Cตัว

ปากบอกว่ามีDmแต่ฉันเท่านั้น  โกหกทั้งเพEm หลอกฉันจุกตรงที่ควาDmมผูกพัน..ไม่เคยFสำคัญสักนิดGเลย

เสียบกลางอกถึFงเนื้อในGทะลวงไปถึCง..  ใG/Bจ..   ฉัAmน..หลงเชื่อเธอDmจริงจัง  จึงพลั้GงพลาดเผลCอ..เสียบกลางอกถึFงในทรGวงหัวใจทั้งดวงEmบอบช้ำเพราะมือAmเธอเออ..Dm.     นี่น่ะเหรGอที่เธอว่ารัก(C)กัน

C Em | Dm G E |

F G | C G/B Am |Dm G | C |

* | ** |

ปวดร้าCวเหมือนโดนยาพิษเหมือนโดนพิษร้าEmย ไม่ทันระวังก็เพราะเขDmาและเธอแหละทำ..ให้ช้ำGแทบปางตายไม่คิCดไม่เคยคาดคิดว่าชีวิEmตจะพังทลายเพราะคำว่าไว้Dmใจ..  หัวGใจ..ก็เลยโดนเสีCยบ..   C

เสียบกลางอกถึFงเนื้อในGทะลวงไปถึCง..  ใG/Bจ..   ฉัAmน..หลงเชื่อเธอDmจริงจัง  จึงพลั้GงพลาดเผลอC..เสียบกลางอกถึFงในทรGวงหัวใจทั้งดวงEmบอบช้ำเพราะมือAmเธอ เอDm | Gอ.. ...

เสียบกลางอกถึFงเนื้อในGทะลวงไปถึCง..  ใG/Bจ..   ฉัAmน..หลงเชื่อเธอDmจริงจัง  จึงพลั้GงพลาดเผลCอ..เสียบกลางอกถึFงในทรGวงหัวใจทั้งดวงEmบอบช้ำเพราะมือAmเธอเออ..Dm.     นี่น่ะเหรGอที่เธอว่ารักCกัน

เออ..Dm.       นี่น่ะเหGรอ..   คนรักกัน

F G | Em Am || Dm | Fm G || C |



คอร์ดเพลง เสียบกลางอก กล้วย Rsiam อาร์สยาม

เนื้อเพลง เสียบกลางอก กล้วย Rsiam อาร์สยามมีเขา เธอแอบมีเขา แอบเอาเขามาแทงข้างหลัง เป็นเพราะไม่เคยระแวงและระวัง รู้ไม่เท่าทัน โง่งมงาย มีเขา ฉันเลยมีเขา ที่เธอกับเขากำลังปักไว้ เป็นเพราะเชื่อใจ จึงโดนทำร้ายง่ายดายไม่รู้ตัว ปากบอกว่ามีแต่ฉันเท่านั้น โกหกทั้งเพ หลอกฉัน จุกตรงที่ความผูกพันไม่เคยสำคัญสักนิดเลย เสียบกลางอกถึงเนื้อใน ทะลวงไปถึง ใจ ฉัน หลงเชื่อเธอจริงจัง จึงพลั้งพลาดเผลอ เสียบกลางอกถึงในทรวง หัวใจทั้งดวงบอบช้ำเพราะมือเธอ เออ นี่น่ะเหรอที่เธอว่ารักกัน ปวดร้าวเหมือนโดนยาพิษ เหมือนโดนพิษร้าย ไม่ทันระวัง ก็เพราะเขาและเธอแหละทำให้ช้ำแทบปางตาย ไม่คิดไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตจะพังทลาย เพราะคำว่าไว้ใจ หัวใจก็เลยโดนเสียบ เสียบกลางอกถึงเนื้อใน ทะลวงไปถึง ใจ ฉัน หลงเชื่อเธอจริงจัง จึงพลั้งพลาดเผลอ เสียบกลางอกถึงในทรวง หัวใจทั้งดวงบอบช้ำเพราะมือเธอ เออ เสียบกลางอกถึงเนื้อใน ทะลวงไปถึง ใจ ฉัน หลงเชื่อเธอจริงจัง จึงพลั้งพลาดเผลอ เสียบกลางอกถึงในทรวง หัวใจทั้งดวงบอบช้ำเพราะมือเธอ เออ นี่น่ะเหรอที่เธอว่ารักกัน เออ นี่น่ะเหรอ คนรักกัน