ฟัง

 Cocktail SIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฟัง - SIN feat.โอม Cocktail ค็อกเทล

Cmaj7 | Bm |Am | Gmaj7 |

Cmaj7 | Bm |Am D | Gmaj7 |

ฉัCmaj7น.. ได้ยินเสียงBmเธอถาAmม.. ผู้คนมากมาGmaj7รัCmaj7ก.. ต้องเป็นเช่นBmไรวันนี้เธอAmบอก..ว่าเธอDตอบไม่ได้Gmaj7เลย

  ถ้อAmยคำหลอกลวงที่ใครต่อใคร  คอBmยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไปAm  อาจทำให้ใจD..เธอหวั่นGmaj7ไหว  ขอเAmธออย่ากลัว รักคือสิ่งใด  รู้Bmสึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจCmaj7      เชื่อใจตัวเอBsus4ง..สักครั้B

อย่างความรัCmaj7ก.. ที่สั่งให้ฉัGmaj7นมีเธอให้ฉันมีCmaj7แค่เพียงแต่เธอ..เท่านั้Gmaj7น..เป็นเหตุผCmaj7ล.. หนึ่งเดียวที่ขBmอยืนยัEmคือฉันรักAmเธอ..  D

Cmaj7ม่.. มีเงื่อนไขBmใดAmม่.. มีใครนิยาGmaj7หรืCmaj7อ.. กฎเกณฑ์ที่ต้องBmตามยามที่เธอAmลอง..ให้รักDบอกหัวใจGmaj7ตัวเอง

* | ** |

รักCmaj7คืออะไร  เราจะรู้Gmaj7ได้ยังไงถ้ายังฟังเสียCmaj7งใครต่อใคร.. มากกว่าหัวใGmaj7จตัวเราเอง

สวยCmaj7งามคนเรา แล้วแต่ใจใคร ก็ใจมันรักBmมันจะเกิด อย่าไปกลัว ถ้ามันต่างไปไม่Amว่าจะสุข หรือสุดท้ายจะต้องเสียใจให้Gmaj7มันเป็นไปเถอะ ให้มันเป็นไปเถอะ

Cmaj7 | Bm |Am | Gmaj7 |

Cmaj7 | Em |Am Bm | C D |

** | *** |

Cmaj7 | Bm || Am D | Gmaj7 |คอร์ดเพลง ฟัง SIN feat.โอม Cocktail ค็อกเทล

เนื้อเพลง ฟัง SIN feat.โอม Cocktail ค็อกเทลฉัน ได้ยินเสียงเธอ ถาม ผู้คนมากมาย รัก ต้องเป็นเช่นไร วันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้เลย ถ้อยคำหลอกลวงที่ใครต่อใคร คอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไป อาจทำให้ใจเธอหวั่นไหว ขอเธออย่ากลัว รักคือสิ่งใด รู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจ เชื่อใจตัวเองสักครั้ง อย่างความรัก ที่สั่งให้ฉันมีเธอ ให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น เป็นเหตุผล หนึ่งเดียวที่ขอยืนยัน คือฉันรักเธอ ไม่ มีเงื่อนไขใด ไม่ มีใครนิยาม หรือ กฎเกณฑ์ที่ต้องตาม ยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง รักคืออะไร เราจะรู้ได้ยังไง ถ้ายังฟังเสียงใครต่อใคร มากกว่าหัวใจตัวเราเอง สวยงามคนเรา แล้วแต่ใจใคร ก็ใจมัน รักมันจะเกิด อย่าไปกลัว ถ้ามันต่างไป ไม่ว่าจะสุข หรือสุดท้ายจะต้องเสียใจ ให้มันเป็นไปเถอะ ให้มันเป็นไปเถอะ