ซังได้ซังแล้ว

ต่าย อรทัย, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D# |

D# | Cm |G# | A# |D# |

กะฮู้D#ว่าอ้ายทิ้งไป  กะฮู้Cmว่าอ้ายอยู่นำเขากะฮู้Fmว่าฮักสองเฮา.. จั่งใด๋A#กะเอาคืนบ่ได้

กะฮู้D#อ้ายเคยตั๋วกัน  แล้วกCmะยังจำฝังใจแต่กะจั๊Fmกสิเฮ็ดจั่งใด๋.. จั่งสิลืมA#อ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่G#น  ตั๋วใจว่าให้เซGmาฮักตั้งใจว่G#าสิซังคัก ๆGm   แต่กะเฮ็Fmด..   G#     บ่ไF/Aด้..ซักA#ที

ซังได้ซังแล้D#ว  บ่จ่Gmงไว้เฮ็ดแนCmวดอก A#กะอ้ายมาG#หลอก มาตั๋Gmว  มาเฮ็ดG#กันคักปานนี้A#ซังได้ซังแล้D#ว  แต่ซัGmงบ่ได้อิCm Bbหลีบ่แมนFmใจบ่มักดี  แต่ย้อA#นฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังD#บ่ได้

G# | Gm |Fm | A# |D# | Cm |G# | A# | A# |

กะฮู้D#ว่าบ่ได้หยัง  ที่ยังCmคิดฮอดอ้ายหลายแต่กะจั๊Fmกสิเฮ็ดจั่งใด๋  จั่งสิลืมA#อ้ายได้ซักที

* | ** |

โอ โฮะ โD#อ..   ฮะ โอ โCmฮะ โอG#..โอ๊ย ใจA#นี่หนอ..    A#

** |

บ่แมนC#ใจบ่มักดี  แต่ย้อA#นฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

D# | Cm || G# | A# || D# |