เทพบุตรใจหมา (บักพาก)

 ฐา ขนิษ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เทพบุตรใจหมา ฐา ขนิษ (เบล ขนิษฐา)

G C Bm | Em Bm |CC Bm Am G |

G Bm | Em Bm |C Bm | Am D |G |

ถูกทำร้ายGให้ใจเจ็บช้ำจนด้านBmชาจากเทวดEmาในร่างหมามาลวงBmหลอกอยากมีCอีใหม่ เป็นหยังละอ้ายBmคือบ่บอกมางึดบักพาCกส่างกล้ามาหลอกคนฮักDจริง

บ่เกิดเป็นลูกผู้หงิGงมีมดลูก บ่ฮู้Bmดอกยอมพลีกายใจให้แล้Emว บ่คึดย้านอีหยังBmดอกอยากมีCคนเคียงข้าง บ่ได้เอาไว้Bmแค่มาตอกไม่ได้ตั้งรับAmกับความกลับกลอกของใคD

แม้ข้างในจะเจ็Gบ คงได้แต่ทำใBmอีกดนปานใEmด๋สิกู้หัวใจเฮาได้Bmคืนถึงจำต้องปวดร้Cาว  แต่ก็ยังต้องฝืBmในมื้อที่ต้องยืนAmท่ามกลางผู้คนอย่างเดียวDดาย

แม้ข้างในจะปวGดเกินกว่าจะทำใBmบ่ว่าจั่งใด๋Emเฮากะต้องหายใจต่BmเทพบุตรใจหมCา  บ่มีคำว่าพBmเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนAmอ ส่างเกิดมาพ้อคนหลาDยใจ

* |

G Bm | Em Bm |C Bm | C D |

G Bm | Em Bm |C Bm | C D |

G Bm | Em Bm |C Bm | C D |

** | *** | *** |

G Bm | Em Bm || C Bm | Am D |G Bm | Em Bm || C Bm | Am D || G |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง เทพบุตรใจหมา ฐา ขนิษถูกทำร้ายให้ใจเจ็บช้ำจนด้านชา จากเทวดาในร่างหมามาลวงหลอก อยากมีอีใหม่ เป็นหยังละอ้ายคือบ่บอก มางึดบักพากส่างกล้ามาหลอกคนฮักจริง บ่เกิดเป็นลูกผู้หงิงมีมดลูก บ่ฮู้ดอก ยอมพลีกายใจให้แล้ว บ่คึดย้านอีหยังดอก อยากมีคนเคียงข้าง บ่ได้เอาไว้แค่มาตอก ไม่ได้ตั้งรับกับความกลับกลอกของใคร แม้ข้างในจะเจ็บ คงได้แต่ทำใจ อีกดนปานใด๋สิกู้หัวใจเฮาได้คืน ถึงจำต้องปวดร้าว แต่ก็ยังต้องฝืน ในมื้อที่ต้องยืนท่ามกลางผู้คนอย่างเดียวดาย แม้ข้างในจะปวดเกินกว่าจะทำใจ บ่ว่าจั่งใด๋เฮากะต้องหายใจต่อ เทพบุตรใจหมา บ่มีคำว่าพอ เฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมหยังหนอ ส่างเกิดมาพ้อคนหลายใจ