โทษเวลา

วงโซล, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G | C |G | Cm |

G  สายลมเย็นพัดCผ่านอยู่ทุกวัน.G.  ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนผัCนตามกาลเวลาG..  ใบไม้ยังผลัดใบC เหี่ยวเฉาร่วงโรยรา.G.  เมฆฝนบนฟ้Cาไม่ได้สดใสตลอดกาGล..

ดั่งความรัBmก.. ของคนสองEmคนเมื่อเริ่มจืดจาBmง..  รักเลือนหายEmไปเธอพบคนAmที่ดีกว่าฉัน  ทิ้งBmให้ฉันเสียใจเคยรักCกันมากเท่าไหร่ ก็ไม่เหมือนDเดิม..   D

เจ็บช้ำเพราะกาลเวลGาเปลี่ยนผันเธอบอกฉันDให้ตัดใจรัDกขอC#งเราCมันจบลง  จากนี้ฉันคงDต้องทำใจหากใครคนนั้Bmนที่เข้ามาเปลี่ยนเธอให้เลือEmกทางเดินใหม่ไม่เป็นไAmร..  ฉันไม่โทษDใครก็คงต้องโทษเวลา

G | Cm |

* | ** | *** |

Em | C |Em | D |

G | C |D | D |

*** |

G | C || G | Cm || G |