โทษเวลา

 โทษเวลา วงโซล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โทษเวลา วงSOUL TMG

G | C |G | Cm |

G  สายลมเย็นพัดCผ่านอยู่ทุกวัน.G.  ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนผัCนตามกาลเวลาG..  ใบไม้ยังผลัดใบC เหี่ยวเฉาร่วงโรยรา.G.  เมฆฝนบนฟ้Cาไม่ได้สดใสตลอดกาGล..

ดั่งความรัBmก.. ของคนสองEmคนเมื่อเริ่มจืดจาBmง..  รักเลือนหายEmไปเธอพบคนAmที่ดีกว่าฉัน  ทิ้งBmให้ฉันเสียใจเคยรักCกันมากเท่าไหร่ ก็ไม่เหมือนDเดิม..   D

เจ็บช้ำเพราะกาลเวลGาเปลี่ยนผันเธอบอกฉันDให้ตัดใจรัDกขอC#งเราCมันจบลง  จากนี้ฉันคงDต้องทำใจหากใครคนนั้Bmนที่เข้ามาเปลี่ยนเธอให้เลือEmกทางเดินใหม่ไม่เป็นไAmร..  ฉันไม่โทษDใครก็คงต้องโทษเวลา

G | Cm |

* | ** | *** |

Em | C |Em | D |

G | C |D | D |

*** |

G | C || G | Cm || G |คอร์ดเพลง โทษเวลา วงSOUL TMG

เนื้อเพลง โทษเวลา วงSOUL TMGสายลมเย็นพัดผ่านอยู่ทุกวัน ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนผันตามกาลเวลา ใบไม้ยังผลัดใบ เหี่ยวเฉาร่วงโรยรา เมฆฝนบนฟ้าไม่ได้สดใสตลอดกาล ดั่งความรัก ของคนสองคน เมื่อเริ่มจืดจาง รักเลือนหายไป เธอพบคนที่ดีกว่าฉัน ทิ้งให้ฉันเสียใจ เคยรักกันมากเท่าไหร่ ก็ไม่เหมือนเดิม เจ็บช้ำเพราะกาลเวลาเปลี่ยนผัน เธอบอกฉันให้ตัดใจ รักของเรามันจบลง จากนี้ฉันคงต้องทำใจ หากใครคนนั้นที่เข้ามา เปลี่ยนเธอให้เลือกทางเดินใหม่ ไม่เป็นไร ฉันไม่โทษใคร ก็คงต้องโทษเวลา