ตราบที่ยังหายใจ

 ตราบที่ยังหายใจ เอ๊ะ จิรากร สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตราบที่ยังหายใจ AE JIRAKORN(เอ๊ะ จิรากร)

G | G A |Bm | Bm A |

Gนนึง คนGที่ไม่มีครAบ..ครัBmน   มีชีวิBmตแค่ข้ามวัน  AGนนึง คนGที่ล้มลุกคลุAกคลาBmน.. บนชีวิBmตที่ก้าวเดิน A

G ทางที่มันมืดมGน มองไม่เจอวันAพรุ่งนี้Bm เหมือนฝันที่พรำ่เBm Aพ้อ แต่ครั้Gงนึง..G ชีวิตก็ยังเห็Aนใจ.Bm. ให้ฉันได้พบเธBm

Gนเดียว คนGที่ไม่เคยทิ้Aง..กัBmน.. วันที่ฉันBmไร้หนทาง AหัGวใจ.. ขอGงเธอเป็นดังแสAง..ไฟBm..ให้ฉันได้พบทBm Aาง

G คนที่เคยมืดมGน ไม่มีวันAพรุ่งนี้Bm  ครั้งนี้ยังมีหวัBm

จะทำวันนี้Dให้ดี..  D  จะทุ่มเทเพื่อเธD7อสุดหัวใจD7ไม่ว่าต้องGลำบากแค่ไหGเหน็ดเหนื่อยเท่าAไร  จะดีจะร้าAยไม่กลัว

จะดีกว่านี้Dเพื่อเธอ..  D  ตอบแทนใจที่เธD7อนั้นให้D7กันเพียงยังมีGเธออยู่ข้างกาGmโลกจะวุ่นAวาย  ปลายทางอยู่หนAใด ฉันไม่เคยหวั่น

Bm | Bm |F#m | F#m |G | G |A | A |

จะทำวันนี้Dให้ดี..  D  จะทุ่มเทเพื่อเธD7อสุดหัวใจD7ไม่ว่าต้องGลำบากแค่ไหGmเหน็ดเหนื่อยเท่าAไร  จะดีจะร้าAยไม่กลัว

จะดีกว่านี้Dเพื่อเธอ..  D  ตอบแทนใจที่เธD7อนั้นให้D7กันเพียงยังมีGเธออยู่ข้างกาGmโลกจะวุ่นAวาย ปลายทางจะแสนAไกล ฉันไม่เคยหวั่น

Bm | Bm |

ตราบที่ยังหF#m | F#mายใจ             รู้ไว้ฉันGจะทำเพื่อเธGmอ..คอร์ดเพลง ตราบที่ยังหายใจ AE JIRAKORN(เอ๊ะ จิรากร)

เนื้อเพลง ตราบที่ยังหายใจ AE JIRAKORN(เอ๊ะ จิรากร)คนนึง คนที่ไม่มีครบครัน มีชีวิตแค่ข้ามวัน คนนึง คนที่ล้มลุกคลุกคลาน บนชีวิตที่ก้าวเดิน ทางที่มันมืดมน มองไม่เจอวันพรุ่งนี้ เหมือนฝันที่พรำ่เพ้อ แต่ครั้งนึง ชีวิตก็ยังเห็นใจ ให้ฉันได้พบเธอ คนเดียว คนที่ไม่เคยทิ้งกัน วันที่ฉันไร้หนทาง หัวใจ ของเธอเป็นดังแสงไฟ ให้ฉันได้พบทาง คนที่เคยมืดมน ไม่มีวันพรุ่งนี้ ครั้งนี้ยังมีหวัง จะทำวันนี้ให้ดี จะทุ่มเทเพื่อเธอสุดหัวใจ ไม่ว่าต้องลำบากแค่ไหน เหน็ดเหนื่อยเท่าไร จะดีจะร้ายไม่กลัว จะดีกว่านี้เพื่อเธอ ตอบแทนใจที่เธอนั้นให้กัน เพียงยังมีเธออยู่ข้างกาย โลกจะวุ่นวาย ปลายทางอยู่หนใด ฉันไม่เคยหวั่น จะทำวันนี้ให้ดี จะทุ่มเทเพื่อเธอสุดหัวใจ ไม่ว่าต้องลำบากแค่ไหน เหน็ดเหนื่อยเท่าไร จะดีจะร้ายไม่กลัว จะดีกว่านี้เพื่อเธอ ตอบแทนใจที่เธอนั้นให้กัน เพียงยังมีเธออยู่ข้างกาย โลกจะวุ่นวาย ปลายทางจะแสนไกล ฉันไม่เคยหวั่น ตราบที่ยังหายใจ รู้ไว้ฉันจะทำเพื่อเธอ