ตัวจริงข้างใจ

ลำเพลิน วงศกร, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D# A# | Cm |D# A# | Cm |

D#  เห็นอยู่เด้อGm  สายตาของเธอเวลาบังเอิCmญได้เจอเขา..A#D#  ในคำเว้า..  Gm  เขาดูเฉยชาแต่ว่าเป็นเธCmอที่หวั่นไหว

ยังG#ฮำฮอนเขาD#อยู่..  ฮู้G#และพอเข้าใGmว่าย้อนฮักหลFmาย  กะเลยเจ็บหลA#าย สิลืมได้คงอีกD#นาน

พอแต่เฮGmา.. คบกัCmน..   ที่ต้องกาGmรก็คือหัวใCmถ่าแต่ว่Gmา.. มื้อใCmด๋..   เจ้าG#สิให้ใจA#กัน..  A#

แต่กะบ่ได้ว่D#า  ขั่นว่าใจเจ้Gmายังลืมเขาบ่ทันCmได้บ่อยากสิบืนG#และฝืนใจเจ้าหลาย ให้ต้องมาฮักA#กันแต่สิขอแค่ว่D#า.. ให้จำเอาไว้Gmว่าข้างใจในทุกCmวันยังมีG#ฉัน.. เป็นA#ตัวจริงของD#เธอ..

A# |

D#  ฮู้บ่น้อGm  หัวใจคนรอลางเทือกะท้Cmอ จนอยากถอย..A#D#  แต่กะคอย..  Gm  ว่าจั้กมื้อนึงเจ้าคงนึกถึCmงว่ามีไผ

อยาG#กเป็นฮักดีD# ๆ    ปัวG#ใจแป้วให้หาGmแต่ดนแล้วไFmด๋  บ่หลูโตนใจA#คนคอยจักหน่อD#ยแนบ้อ

* | ** |

G#  กะยังหวัง  และยังD#ถ่าG#  ให้เวลาสิซอยรักษาใจเจ้าD#ให้หายดี  แต่Cmคนคอย  ใจแฮงน้อGmย น้อยลงทุกที  สิบ่ฮู้G#แนบ้อ..  เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้A#อ..

D# Gm | Cm |G# | A# |

D# Gm | Cm |G# A# | D# |

** |

ยังมีG#ฉัน.. เป็นA#ตัวจริงของD#เธอ..  | G# A# | D# |

G# A# | D# |