ตัวจริงข้างใจ

 ตัวจริงข้างใจ ลำเพลิน วงศกร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ ลำเพลิน วงศกร

D# A# | Cm |D# A# | Cm |

D#  เห็นอยู่เด้อGm  สายตาของเธอเวลาบังเอิCmญได้เจอเขา..A#D#  ในคำเว้า..  Gm  เขาดูเฉยชาแต่ว่าเป็นเธCmอที่หวั่นไหว

ยังG#ฮำฮอนเขาD#อยู่..  ฮู้G#และพอเข้าใGmว่าย้อนฮักหลFmาย  กะเลยเจ็บหลA#าย สิลืมได้คงอีกD#นาน

พอแต่เฮGmา.. คบกัCmน..   ที่ต้องกาGmรก็คือหัวใCmถ่าแต่ว่Gmา.. มื้อใCmด๋..   เจ้าG#สิให้ใจA#กัน..  A#

แต่กะบ่ได้ว่D#า  ขั่นว่าใจเจ้Gmายังลืมเขาบ่ทันCmได้บ่อยากสิบืนG#และฝืนใจเจ้าหลาย ให้ต้องมาฮักA#กันแต่สิขอแค่ว่D#า.. ให้จำเอาไว้Gmว่าข้างใจในทุกCmวันยังมีG#ฉัน.. เป็นA#ตัวจริงของD#เธอ..

A# |

D#  ฮู้บ่น้อGm  หัวใจคนรอลางเทือกะท้Cmอ จนอยากถอย..A#D#  แต่กะคอย..  Gm  ว่าจั้กมื้อนึงเจ้าคงนึกถึCmงว่ามีไผ

อยาG#กเป็นฮักดีD# ๆ    ปัวG#ใจแป้วให้หาGmแต่ดนแล้วไFmด๋  บ่หลูโตนใจA#คนคอยจักหน่อD#ยแนบ้อ

* | ** |

G#  กะยังหวัง  และยังD#ถ่าG#  ให้เวลาสิซอยรักษาใจเจ้าD#ให้หายดี  แต่Cmคนคอย  ใจแฮงน้อGmย น้อยลงทุกที  สิบ่ฮู้G#แนบ้อ..  เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้A#อ..

D# Gm | Cm |G# | A# |

D# Gm | Cm |G# A# | D# |

** |

ยังมีG#ฉัน.. เป็นA#ตัวจริงของD#เธอ..  | G# A# | D# |

G# A# | D# |คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ ลำเพลิน วงศกร

เนื้อเพลง ตัวจริงข้างใจ ลำเพลิน วงศกรเห็นอยู่เด้อ สายตาของเธอเวลาบังเอิญได้เจอเขา ในคำเว้า เขาดูเฉยชาแต่ว่าเป็นเธอที่หวั่นไหว ยังฮำฮอนเขาอยู่ ฮู้และพอเข้าใจ ว่าย้อนฮักหลาย กะเลยเจ็บหลาย สิลืมได้คงอีกนาน พอแต่เฮา คบกัน ที่ต้องการก็คือหัวใจ ถ่าแต่ว่า มื้อใด๋ เจ้าสิให้ใจกัน แต่กะบ่ได้ว่า ขั่นว่าใจเจ้ายังลืมเขาบ่ทันได้ บ่อยากสิบืนและฝืนใจเจ้าหลาย ให้ต้องมาฮักกัน แต่สิขอแค่ว่า ให้จำเอาไว้ว่าข้างใจในทุกวัน ยังมีฉัน เป็นตัวจริงของเธอ ฮู้บ่น้อ หัวใจคนรอลางเทือกะท้อ จนอยากถอย แต่กะคอย ว่าจั้กมื้อนึงเจ้าคงนึกถึงว่ามีไผ อยากเป็นฮักดีๆปัวใจแป้วให้หาย แต่ดนแล้วได๋ บ่หลูโตนใจคนคอยจักหน่อยแนบ้อ กะยังหวัง และยังถ่า ให้เวลาสิซอยรักษาใจเจ้าให้หายดี แต่คนคอย ใจแฮงน้อย น้อยลงทุกที สิบ่ฮู้แนบ้อ เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้อ ยังมีฉัน เป็นตัวจริงของเธอ