วาสนา (ไม้อ่อยไฟ2)

 คู่แฝดโอเอ วาสนา วาสนา (ไม้อ่อยไฟ2) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วาสนา คู่แฝดโอเอ ภาคต่อไม้อ่อยไฟ2

G | Bm |C | D |

Em | Bm |C | D | D |

คือเหตุผลเดียGว.. ที่อ้ายยังBmอยู่ฮู้C Cmบ่..        ว่าเพรDาะอีหยังอ้ายอยากฮ้อGง.. ออกไปดังBm ๆว่าใจCมัน.. ยังฮักDเจ้าแฮง

ในคืEmนที่ฟ้ามีฝน  ในวัBmนที่คนหมดแรงบ่อาCจเอาหยังไปแข่ง.. เขDาได้ดอกนาง..D.

ให้เจ้าพาหัวใจG.. ไปBmอยู่นำเขาโลEmอ้ายบ่โกCรธ  บ่โทษเจ้าดอกDหนาถึงแม้อ้ายยังฮักGเจ้าปานแBmตง แพงปาEmนตาที่ผ่านมCา ให้ถือว่า..D  (เป็นวาสนาของ(G)เฮา)

Em | D |

ที่อ้ายยอมถอGย  ย้อนบ่มีBmทางและให้เจ้าหย่C Cmาง..       ไปเป็นDของเขาก็วาสนGา.. อ้ายได้แค่ยื่Bmนส่งเจ้าให้เป็นเขCา.. พาเจ้Dาหย่างไปฮอดฝัGน   Am Bm

C  เราต่างก็รู้Cm.. ว่าฮักGเฮายังคงอยู่  Am BmC  และอ้ายก็รู้  บ่อาจGเก็บเจ้าไG Am Bmว้C  ให้เป็นเขCmา.. ที่พาGเจ้าเดินไป  ให้ถึงAmฝัน.. A    ที่สวยDงาม... D

** | ** |

G | Bm | C | D || G |



คอร์ดเพลง วาสนา คู่แฝดโอเอ ภาคต่อไม้อ่อยไฟ2

เนื้อเพลง วาสนา คู่แฝดโอเอ ภาคต่อไม้อ่อยไฟ2คือเหตุผลเดียว ที่อ้ายยังอยู่ ฮู้บ่ ว่าเพราะอีหยัง อ้ายอยากฮ้อง ออกไปดังๆว่าใจมัน ยังฮักเจ้าแฮง ในคืนที่ฟ้ามีฝน ในวันที่คนหมดแรง บ่อาจเอาหยังไปแข่ง เขาได้ดอกนาง ให้เจ้าพาหัวใจ ไปอยู่นำเขาโลด อ้ายบ่โกรธ บ่โทษเจ้าดอกหนา ถึงแม้อ้ายยังฮักเจ้าปานแตง แพงปานตา ที่ผ่านมา ให้ถือว่า เป็นวาสนาของเฮา ที่อ้ายยอมถอย ย้อนบ่มีทาง และให้เจ้าหย่าง ไปเป็นของเขา ก็วาสนา อ้ายได้แค่ยื่นส่งเจ้า ให้เป็นเขา พาเจ้าหย่างไปฮอดฝัน เราต่างก็รู้ ว่าฮักเฮายังคงอยู่ และอ้ายก็รู้ บ่อาจเก็บเจ้าไว้ ให้เป็นเขา ที่พาเจ้าเดินไป ให้ถึงฝัน ที่สวยงาม