วัวแก่กับหญ้าอ่อน

 วัวแก่กับหญ้าอ่อน Keesamus ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง วัวแก่กับหญ้าอ่อน Keesamus

D | Bm |Em | A |

D | Bm |Em | A |

น้องบ่าวเห้Dอ  น้องยังแฟนเลยหม้Bmายน้องมีแฟนแล้วหม้Emาย  บอกพี่สาวให้รู้ทีAได้มั้ยเอยแหลงมาตะน้องบ่าDว  พี่ชอบน้องแต่ยังBmสาวคอยท่าฟังแต่เรื่องEmราว..ของน้องทุก ๆ วัAน ไม่รู้เป็นไร

ถ้าBmว่าน้องบ่าว.. ไม่หาญF#mแหลงว่ารักกลัวตอนควงBmคนมาทัก  นั่นพี่สาF#mวมึงใช่หม้ายคันBmเป็นพันนี้  ถ้าว่าน้อF#mงไม่หาญรักพี่จะปล่อยGเธอคนดี เป็นแค่พี่Aน้อง ไม่พรือ..  A

ก็อีแค่Dวัวแก่มันเห็นหญ้าBmอ่อนแค่วัวแก่มันจ้อGงมอง  อยากจะลิ้มลองAสักทีถ้าว่Dาหญ้าอ่อนกลัววัวแBmก่ได้เคี้ยวหญ้าก่อนก็ไปGไกล ๆ ยับไปAไกล ๆ พี่D

Em | Bm |Em | Bm |

G | D |G | A | A |

* | ** |

D | Bm |G A | D |

** |

D | Bm | G | A |คอร์ดเพลง วัวแก่กับหญ้าอ่อน Keesamus

เนื้อเพลง วัวแก่กับหญ้าอ่อน Keesamusน้องบ่าวเห้อ น้องยังแฟนเลยหม้าย น้องมีแฟนแล้วหม้าย บอกพี่สาวให้รู้ทีได้มั้ยเอย แหลงมาตะน้องบ่าว พี่ชอบน้องแต่ยังสาว คอยท่าฟังแต่เรื่องราวของน้องทุกๆวัน ไม่รู้เป็นไร ถ้าว่าน้องบ่าว ไม่หาญแหลงว่ารัก กลัวตอนควงคนมาทัก นั่นพี่สาวมึงใช่หม้าย คันเป็นพันนี้ ถ้าว่าน้องไม่หาญรักพี่ จะปล่อยเธอคนดี เป็นแค่พี่น้อง ไม่พรือ ก็อีแค่วัวแก่มันเห็นหญ้าอ่อน แค่วัวแก่มันจ้องมอง อยากจะลิ้มลองสักที ถ้าว่าหญ้าอ่อนกลัววัวแก่ได้เคี้ยวหญ้าก่อน ก็ไปไกลๆยับไปไกลๆพี่