อย่าทำอย่างนั้น

 Portrait The Rube สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าทำอย่างนั้น PORTRAIT x THE RUBE

A# |

อย่าทำอย่างนั้A#น หัวใFจฉันทนCmไม่ได้อย่าให้ความหวัA#ง ถ้าฉัFนไม่มีCmความหมายอย่าทำให้ฉันต้องรักD#.. แต่สุดท้ายDmต้องมาร้องไห้ถ้าไม่รักCmกันจริง ก็อย่ามาใจร้าFย.. (กับฉันเลA#ย)

A# F | Cm |A# F | Cm |

เธอCmให้ฉันยืนอยู่ตรงไหนคนFสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉัA# | A#นทีคำCmว่าเรามีค่าบ้างไหมคำFว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันA#ไม่มี..D7sus4 D7

รักGm7หรือไม่รัก เอาให้ชัดวอนได้ไหมให้เธอได้คิGm7ด ถึงจิตใจฉันสักนิดทำสิ่งใดไม่เคยจะแคDm7ร์ เธอไม่แล เธอไม่สนคนที่ยืDm7นข้างเธอตรงนี้D#..ปวดใจจริงหนอคนดีD#  ชีวีนี้แทบมFลาย..    F

* |

ถามCmจริง ๆ ว่าเรื่องของเราคืFอรักจริงหรือแค่เธอเหงา บอกไA# | A#ด้ไหม..ถ้าCmไม่รักก็อย่าหลอกกัน  ถ้าFไม่รักก็ปล่อยมือฉันปลดปล่อยA#ฉันไป.D7sus4 D7.

** | * |

อย่Gาทำอย่างนั้Cน หัวใGจฉันทนDmไม่ได้อย่าให้ความหวัCง ถ้าฉัGนไม่มีDmความหมายอย่าทำให้ฉันต้องรักF.. แต่สุดท้าEmยต้องมาร้องไห้ถ้าไม่รักDmกันจริง ก็อย่ามาใจร้าGย.. กับฉันเลC

อย่Gาทำอย่างนั้Dmน.. กับฉันเลCอย่Gามาใจร้าDmย.. กับฉันเลCอย่Gาทำอย่างนั้Dmน.. กับฉันเลCอย่Gามาใจร้ายDmเลย..คอร์ดเพลง อย่าทำอย่างนั้น PORTRAIT x THE RUBE

เนื้อเพลง อย่าทำอย่างนั้น PORTRAIT x THE RUBEอย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้ อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้ ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้าย (กับฉันเลย) เธอให้ฉันยืนอยู่ตรงไหน คนสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉันที คำว่าเรามีค่าบ้างไหม คำว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันไม่มี รักหรือไม่รัก เอาให้ชัด วอนได้ไหมให้เธอได้คิด ถึงจิตใจฉันสักนิด ทำสิ่งใดไม่เคยจะแคร์ เธอไม่แล เธอไม่สน คนที่ยืนข้างเธอตรงนี้ ปวดใจจริงหนอคนดี ชีวีนี้แทบมลาย ถามจริงๆว่าเรื่องของเรา คือรักจริงหรือแค่เธอเหงา บอกได้ไหม ถ้าไม่รักก็อย่าหลอกกัน ถ้าไม่รักก็ปล่อยมือฉัน ปลดปล่อยฉันไป อย่าทำอย่างนั้น หัวใจฉันทนไม่ได้ อย่าให้ความหวัง ถ้าฉันไม่มีความหมาย อย่าทำให้ฉันต้องรัก แต่สุดท้ายต้องมาร้องไห้ ถ้าไม่รักกันจริง ก็อย่ามาใจร้าย กับฉันเลย อย่าทำอย่างนั้น กับฉันเลย อย่ามาใจร้าย กับฉันเลย อย่าทำอย่างนั้น กับฉันเลย อย่ามาใจร้ายเลย