อย่าทำอย่างนั้น

Portrait, The Rubeแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

A# |

อย่าทำอย่างนั้A#น หัวใFจฉันทนCmไม่ได้อย่าให้ความหวัA#ง ถ้าฉัFนไม่มีCmความหมายอย่าทำให้ฉันต้องรักD#.. แต่สุดท้ายDmต้องมาร้องไห้ถ้าไม่รักCmกันจริง ก็อย่ามาใจร้าFย.. (กับฉันเลA#ย)

A# F | Cm |A# F | Cm |

เธอCmให้ฉันยืนอยู่ตรงไหนคนFสำคัญหรือแค่ผ่านไป บอกฉัA# | A#นทีคำCmว่าเรามีค่าบ้างไหมคำFว่ารักมีค่าแค่ไหน หรือมันA#ไม่มี..D7sus4 D7

รักGm7หรือไม่รัก เอาให้ชัดวอนได้ไหมให้เธอได้คิGm7ด ถึงจิตใจฉันสักนิดทำสิ่งใดไม่เคยจะแคDm7ร์ เธอไม่แล เธอไม่สนคนที่ยืDm7นข้างเธอตรงนี้D#..ปวดใจจริงหนอคนดีD#  ชีวีนี้แทบมFลาย..    F

* |

ถามCmจริง ๆ ว่าเรื่องของเราคืFอรักจริงหรือแค่เธอเหงา บอกไA# | A#ด้ไหม..ถ้าCmไม่รักก็อย่าหลอกกัน  ถ้าFไม่รักก็ปล่อยมือฉันปลดปล่อยA#ฉันไป.D7sus4 D7.

** | * |

อย่Gาทำอย่างนั้Cน หัวใGจฉันทนDmไม่ได้อย่าให้ความหวัCง ถ้าฉัGนไม่มีDmความหมายอย่าทำให้ฉันต้องรักF.. แต่สุดท้าEmยต้องมาร้องไห้ถ้าไม่รักDmกันจริง ก็อย่ามาใจร้าGย.. กับฉันเลC

อย่Gาทำอย่างนั้Dmน.. กับฉันเลCอย่Gามาใจร้าDmย.. กับฉันเลCอย่Gาทำอย่างนั้Dmน.. กับฉันเลCอย่Gามาใจร้ายDmเลย..