อย่าว่าเถาะ

 กิ๊ก รุ่งนภา อย่าว่าเถาะ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าว่าเถาะ กิ๊ก รุ่งนภา

A | A |A | A |

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | E | E

น้องเฮ็ดหยังAให้อ้ายบ่พอใจอ้ายกะซงC#mเคียดเป็นฟื้นเป็นไฟโมF#mโหยามได๋  อ้ายกะฟ้าวไล่ให้น้องDออกจากชีวิตอ้ายไปE..

เก่Aาเเล้วบ่เจียมคำพูดนี้C#mรุนแรงและเหี้ยมเกรียมคิดF#mเบิ่งแหน่  ยามฮักกันใหม่ ๆเทียวเอาใจDน้องปานเป็นนางฟ้Eา..

คำDกะเบื่อ  สองคำEกะเบื่อดั่งมีดเถืC#mอ..เอาเนื้อF#mใจเลิกBmกันสา  หาเอาใหม่เว้ามาได้จั่งได๋Eยามเฮาผิดกัน..

อย่Aาว่าเถาะ  อย่าว่าสิเลิC#mกกันเถาะคนฟัF#mงมันใจสิขาด  ฟังยามได๋กะบาด-ลึDกลงกลางห้องใจEอย่Aาว่าเถาะ  ฮักกันคือเก่C#mาได้บ่ตอนF#mคบกับใหม่ ๆ  คำที่อ้ายว่าไว้น้อDงจำได้บ่ผิEด ชีวิตกะให้ได้

A | A |C#m | C#m |F#m | F#m |D | E | E

* | ** | *** | **** |

A | A |

น้อDงจำได้บ่ผิE | Eด..         ชีวิตกะให้ได้

A | A || C#m | C#m || F#m | F#m || D | E | E |A E | A |คอร์ดเพลง อย่าว่าเถาะ กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง อย่าว่าเถาะ กิ๊ก รุ่งนภาน้องเฮ็ดหยังให้อ้ายบ่พอใจ อ้ายกะซงเคียดเป็นฟื้นเป็นไฟ โมโหยามได๋ อ้ายกะฟ้าวไล่ ให้น้องออกจากชีวิตอ้ายไป เก่าเเล้วบ่เจียม คำพูดนี้รุนแรงและเหี้ยมเกรียม คิดเบิ่งแหน่ ยามฮักกันใหม่ๆเทียวเอาใจน้องปานเป็นนางฟ้า คำกะเบื่อ สองคำกะเบื่อ ดั่งมีดเถือเอาเนื้อใจ เลิกกันสา หาเอาใหม่ เว้ามาได้จั่งได๋ยามเฮาผิดกัน อย่าว่าเถาะ อย่าว่าสิเลิกกันเถาะ คนฟังมันใจสิขาด ฟังยามได๋กะบาด- ลึกลงกลางห้องใจ อย่าว่าเถาะ ฮักกันคือเก่าได้บ่ ตอนคบกับใหม่ๆคำที่อ้ายว่าไว้ น้องจำได้บ่ผิด ชีวิตกะให้ได้ น้องจำได้บ่ผิด ชีวิตกะให้ได้