ฝากใบลา

เนย ภัสวรรณ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Am | Em |F | G |

แชทเฟสเด้Amงยามหกโมงเช้าบอกว่าเฮEmาเลิกกันสาเนาะรีดผ้าอยู่Fกะน้ำตาคลGอ จนอีพ่อEmถามว่าเป็นหยัAmเช็ดน้ำตาพัFง แล้วบอกพ่อEmว่าฝุ่นเข้าตAm

กำลังสิแชทถาFมว่าจริงหรือหลGอกอ้ายกะมาบล็อกEmเฟสหนีจากAmกันเป็นหยังFอ้ายคือเฮ็ดจั่งซั่Gน น้องบ่เข้Cาใจ..EสมัครอีกเฟFสเพื่อเข้าไปส่อGอ้ายโพสต์ฉลองEmความฮักครั้งAmใหม่น้องเสียใEmจ  บ่มีแฮGงไปฮอEmดโรงเAmรียน..

จึงเขียนใบFลา พร้อมน้ำตGาที่มันรินAmไหล..Gแล้วฝากเพื่อนไปF..ให้คุณครูGว่าหนูขCอลาE..หากอากาFรทางใจหนูดีGขึ้นหนูสิบืนEmไปโรงเรียนดอกหนAmา..แต่Dmมื้อนี้ขอลGา..เช็ดน้ำตCาใจ

Am | Em |F | G Em | Am |

* | ** |

F G | Am G |F G | C E |

F G | Em Am |F G | Am |

** |

หากอากาFรทางใจหนูดีGขึ้นหนูสิบืEmนไปโรงเรียนเด้อค่Fา..แต่Dmมื้อนี้ขอลGา..เช็ดน้ำตCาใจ

Am | Em || F | G Em || Am |