น้ำตาเป็นสายเลือด

 น้ำตาเป็นสายเลือด มิ้วส์ อรภัสญาน์ ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาเป็นสายเลือด มิ้วส์ อรภัสญาน์

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

ฉันEไม่รู้ฉันไปทำG#mเรื่องอะไร  เธC#mอจึงทิ้งฉันไปBไม่แลต้องกลายAเป็นคนที่เธG#mอไม่แคร์ทำF#mร้ายกันได้อย่างนี้B

ฉันEเพิ่งรู้ที่เธอไปG#mมีใคร  หมดใจC#mจากฉันวันนี้Bที่เคยAเชื่อใจ ไม่เหลืG#mอเยื่อใย แววตF#mาของเธอคนเดิB

หมAดหัวใจ.. ที่เคG#mยให้เธอกลับมาทิ่มแทF#mง.. ด้วยมือของคนที่รักBกัน

ก็มันรู้Eเลย ต่อG#mให้ฉันร้องจนน้ำตC#mามันเป็นสายเลืBอดเธอก็ยังจะเชืAอด..หัวใจG#mฉันได้อยากให้ตาF#mย ให้ตายเลยใช่ไหBก็มันรู้Eดี เธอG#mคงไม่สน..ว่าฉัC#mนต้องเจ็บแค่ไหBให้ฉันAต้องจมกองน้ำตG#mก็คF#mงไม่มีค่าอะBไร..(กับเธ(E)อ)

ถึงEฉันนั้นจะอ่อนแG#mอแค่ไหน  เธอคC#mงจะไปอยู่ดีBไม่มีAท่าทีของเธG#mอคนดี  ที่เคยF#mรักกันอยู่เลB

* | ** |

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

E G#m | C#m B |A G#m | F#m B |

* | ** | ** |

E G#m | C#m B || A G#m | F#m B || E |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง น้ำตาเป็นสายเลือด มิ้วส์ อรภัสญาน์ฉันไม่รู้ฉันไปทำเรื่องอะไร เธอจึงทิ้งฉันไปไม่แล ต้องกลายเป็นคนที่เธอไม่แคร์ ทำร้ายกันได้อย่างนี้ ฉันเพิ่งรู้ที่เธอไปมีใคร หมดใจจากฉันวันนี้ ที่เคยเชื่อใจ ไม่เหลือเยื่อใย แววตาของเธอคนเดิม หมดหัวใจ ที่เคยให้เธอ กลับมาทิ่มแทง ด้วยมือของคนที่รักกัน ก็มันรู้เลย ต่อให้ฉันร้องจนน้ำตามันเป็นสายเลือด เธอก็ยังจะเชือดหัวใจฉันได้ อยากให้ตาย ให้ตายเลยใช่ไหม ก็มันรู้ดี เธอคงไม่สนว่าฉันต้องเจ็บแค่ไหน ให้ฉันต้องจมกองน้ำตา ก็คงไม่มีค่าอะไรกับเธอ ถึงฉันนั้นจะอ่อนแอแค่ไหน เธอคงจะไปอยู่ดี ไม่มีท่าทีของเธอคนดี ที่เคยรักกันอยู่เลย