สิได้สมใจอ้าย

 สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยุ้ย มานะศักดิ์เรียบเรียง: jung jassโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านสังกัดค่าย: เซิ้ง Music

F#m E | D |
F#m E | D |

Bm E | C#m F#m E |D | E |

ชีF#mพจรหัวใจEเริ่มเบิดควาDมถี่ตั้F#mงแต่ฮู้ว่าอ้าEยมีเขาคนนั้DสัญญาBmณบอกลางบ่Eดี เริ่มมีC#mไม่เข้าใจกัF#mสร้าEงเงื่อนไขเขDาคนนั้นได้เดินเข้าEมา

ทุF#mกเวลาอ้ายพร้Eอมสิถิ่มน้อDงไปแต่F#mหัวใจของน้Eองบ่พร้อมสิลDอ้ายเป็Bmนอะไหล่หัวEใจ ขาดอ้าC#mยน้องคงเป็นบ้F#mผู้EมาหลัDงได้สิเข้ามEาครอบครองใจAอ้าย

ย้อนว่าฮักหลC#mายบ่ได้เตรียมหัวใจเอาไF#mว้เผื่อยามเจ็บบ่ฮู้ว่าเสต็C#mป..ต่อไปบัดยามเจ็บหลF#mาย สิตาย หรืออยู่แต่ที่E ฮู้ ๆD .. น้องทนอยู่Eแบบนี้บ่ได้.. E

ปล่อยให้น้องตาDยยังสิง่ายกว่Eให้ทนอยู่C#mแบบบ่มีอ้าF#mให้ทนอยู่Dเบิ่งภาพบาดใEให้น้องตาAยกะยังง่ายกว่C#7พาเขBmามาให้ฮู้จัEสิให้น้องยืC#mนต้อนรับเขานำให้สมดั่งใF#mจเลยบ่ล่ะสิได้ตาDยล้มลงต่อหน้Eา ให้มันสมใจอ้าA

D E | C#m F#m E |D E | A C#7 |
Bm E | C#m F#m E |D E | A |

* | ** |

ปล่อยให้น้อBm | E | Eงตาย..               จั่งสิสมใจอ้ายA..คอร์ดเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร เซิ้ง Music

เนื้อเพลง สิได้สมใจอ้าย อัน พิไลพร เซิ้ง Music ชีพจรหัวใจเริ่มเบิดความถี่ ตั้งแต่ฮู้ว่าอ้ายมีเขาคนนั้น สัญญาณบอกลางบ่ดี เริ่มมีไม่เข้าใจกัน สร้างเงื่อนไขเขาคนนั้นได้เดินเข้ามา ทุกเวลาอ้ายพร้อมสิถิ่มน้องไป แต่หัวใจของน้องบ่พร้อมสิลา อ้ายเป็นอะไหล่หัวใจ ขาดอ้ายน้องคงเป็นบ้า ผู้มาหลังได้สิเข้ามาครอบครองใจอ้าย ย้อนว่าฮักหลาย บ่ได้เตรียมหัวใจเอาไว้เผื่อยามเจ็บ บ่ฮู้ว่าเสต็ป ต่อไป บัดยามเจ็บหลาย สิตาย หรืออยู่ แต่ที่ ฮู้ๆ น้องทนอยู่แบบนี้บ่ได้ ปล่อยให้น้องตายยังสิง่ายกว่า ให้ทนอยู่แบบบ่มีอ้าย ให้ทนอยู่เบิ่งภาพบาดใจ ให้น้องตายกะยังง่ายกว่า พาเขามาให้ฮู้จัก สิให้น้องยืนต้อนรับเขานำให้สมดั่งใจเลยบ่ล่ะ สิได้ตายล้มลงต่อหน้า ให้มันสมใจอ้าย ปล่อยให้น้องตาย จั่งสิสมใจอ้าย