บ่งึดจักเม็ด

ตั๊กแตน ชลดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

บ่งึดจักเม็ด ตั๊กแตน ชลดา

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |A | B | G# | G# |

น้องฮักหลC#mายจนสิตายแทนไC#mด้บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจA  บ่เคยเฮ็Bดให้เจ็บช้ำC#mแล้วเป็นหยัC#mงคนที่บอกว่าฮักกัC#mมันคือซ่างใจดำA กระทำใจBน้องคัC#m

เลิกกันไC#mป บ่ท่อได๋กะมีใหC#mม่น้องเหลียวเห็นยามได๋A มันตำใBจตั๊ก ๆ   C#mแล้วเรื่องหยัC#mงน้องสิยอมจมปลักC#mใช้ชีวิตโสดให้มันคัก ๆA โลดแหG# | G#ล่ว

กะแค่ผู้ชาC#mยหลายใจ คบผู้หญิAงหลายคนน้องบ่สนBของพอส่ำนี้Eสิไปทางได๋C#mกะไป  น้องบ่ได้Aสนใจของจังซี้Bหาอยู่ไสกะมีEตั้งแต่มื่C#mอที่อ้ายถิ่มป๋Aน้องกะอยากบอกว่Bาน้องส่ำบายใจดีEกะแค่ผู้ชาC#mยชั่ว ๆ หลายใจAแบบนี้โอ้Bย...     (G#)      บ่งึดจักเม็ด

C#m | B |

มื่อที่เขC#mาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขC#mอคืนดีหัวใจดวงนี้A..มันBจื่อแล้C#mเชิญไปหC#mาคนใหม่ น้องบ่ได้อยาC#mกเป็นควายสิไปไสAทางได๋BกะไปC#m

บ่ต้องมC#mาขอร้อง ขอความเห็นใC#mจจากน้องให้อ้ายกลัAบคืนไปBซะไปC#mบ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าย C#mคนบ่จริงใจA  มันเสียเวลG# | G#า..

** |

C#m | C#m |C#m | C#m |

C#m | A |B | E |
C#m | A |B | G# |

บ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าAคนบ่จริงใจB  มันเสียเวลG# | G#า..

** | ** |

C#m | C#m |A B | C#m |
C#m | C#m |A | B | G# | G# |