บ่งึดจักเม็ด

ตั๊กแตน ชลดา  แนวเพลง: ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:

♯♭

C#m | C#m || A B | C#m |C#m | C#m || A | B | G# | G# |

น้องฮักหลC#mายจนสิตายแทนไC#mด้บ่เคยเฮ็ดให้เสียใจA  บ่เคยเฮ็ดBให้เจ็บช้ำC#mแล้วเป็นหยัC#mงคนที่บอกว่าฮักกัC#mมันคือซ่างใจดำA กระทำใจBน้องคัก C#m

เลิกกันไC#mปบ่ท่อได๋กะมีใหC#mม่น้องเหลียวเห็นยามได๋ AมันตำใBจตั๊ก ๆC#mแล้วเรื่องหยัC#mงน้องสิยอมจมปลัก  C#mใช้ชีวิตโสดให้มันคัก ๆA โลดแหG# | G#ล่ว

กะแค่ผู้ชาC#mยหลายใจ คบผู้หญิAงหลายคนน้องบ่สนBของพอส่ำนี้Eสิไปทางได๋C#mกะไป  น้องบ่ได้Aสนใจของจังซี้Bหาอยู่ไสกะมีEตั้งแต่มื่C#mอที่อ้ายถิ่มป๋Aน้องกะอยากบอกว่Bา..น้องส่ำบายใจดีEกะแค่ผู้ชาC#mยชั่ว ๆ หลายใจAแบบนี้โอ้Bย...     (G#)      บ่งึดจักเม็ด

C#m | B |

มื่อที่เขC#mาถิ่มป๋า บ่ต้องมาขC#mอคืนดีหัวใจดวงนี้A..มันBจื่อแล้C#mเชิญไปหC#mาคนใหม่ น้องบ่ได้อยาC#mกเป็นควายสิไปไสAทางได๋BกะไปC#m

บ่ต้องมC#mาขอร้อง ขอความเห็นใC#mจจากน้องให้อ้ายกลัAบคืนไปBซะไปC#mบ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าC#mคนบ่จริงใจA  มันเสียเวG# | G#ลา..

** |

C#m | C#m |C#m | C#m |

C#m | A |B | E |

C#m | A |B | G# |

บ่อยากเว้C#mากับคนใจร้าAคนบ่จริงใจ B มันเสียเวลG# | G#า..

 ** **

C#m | C#m || A B | C#m |C#m | C#m || A | B | G# | G# || C#m |