ฉันยังรักเธอ

 เต้ย อภิวัฒน์ ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย) & Night Tingle Ft ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ห
เนื้อร้อง: อภิวัฒน์ บุญเอนก, ปิง ศักย์ศรณ์ ธรรมวงศ์ทำนอง: อภิวัฒน์ บุญเอนกเรียบเรียง: อภิวัฒน์ บุญเอนก, อภิสิทธิ์ ราตรีโปรดิวเซอร์: สุเทพ หะขุนทดติดต่อ: 093-4639061

Dm | Am |C | Dm |

Dm | Am |C | Dm |
Dm | Am |C | Dm |

DmจยังคงคิดถึAmงเพียงเธอยังCรอเธออยู่เสมDmวัDmนเวลาล่วงเลAmย ยังละเมอเพ้Cอถึงเธอไม่เคยเปลี่Dmยน

นาGmนเท่าไร ไม่ว่านาAmนแค่ไหนควาA#มคิดถึงไม่เคยจาC | Cง..

ไม่DmมีวันกลับมCาเหมือนดังความรักA#ของเรCาที่เคยสดใDmรู้Dmว่าคงเป็นไปCไม่ได้ให้รักA#ของเราCเป็นดั่งที่หวัDmแค่Dmเธอรู้วันนี้Cตอนนี้ฉันยัA#งไม่ลืCมความหลัDmDmม้วันนี้ความรักCเราพังอยากให้รู้A#ัฉันยัCงรักเธDmอ..

Dm | Am |C | Dm |

Dmน.. โน โนAm...โนC.. บ่แมนDmดอก

รู้Dm ฉันรู้ ฉันดีAmไม่พอเธอCนั้นจำต้องจาDmถ้Dmาวันไหนที่เธอAmลำบากอยาCกให้เธอกลับมDm

นาGmนเท่าใด แต่ว่าในAmหัวใจ..ยังA#คิดฮอดบ่เคCย..จาCง..

ถ้Dmาเธอรัก แล้วใยCปล่อยฮักสองเฮA#าให้หลุCดลอยไปDmDmม่รัดรักเราไว้Cด้วยรักผลักไสA#หัวใจCเฮ็ดหยัDm

เบิDmดหัวใจวันนี้Cตอนนี้ฉันยัA#งบ่ลืมCความหลัDmDmม้มื้อนี้ความฮักCเฮาพังอยากให้รู้A# ฉันก็ยัCงรักเธDm

Dm | Am |A# C | Dm |
Dm | Am |A# C | Dm |

นาGmนเท่าไร ไม่ว่านาAmนแค่ไหนควาA#มคิดถึงไม่เคCย..จาCง..

** |

Dm | Am | C | Dm | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ฉันยังรักเธอ ครูเต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle Ft ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

เนื้อเพลง ฉันยังรักเธอ เต้ย อภิวัฒน์ & Night Tingle Ft ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ใจยังคงคิดถึงเพียงเธอ ยังรอเธออยู่เสมอ วันเวลาล่วงเลย ยังละเมอ เพ้อถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน นานเท่าไร ไม่ว่านานแค่ไหน ความคิดถึงไม่เคยจาง ไม่มีวันกลับมาเหมือนดัง ความรักของเราที่เคยสดใส รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ ให้รักของเราเป็นดั่งที่หวัง แค่เธอรู้วันนี้ตอนนี้ ฉันยังไม่ลืมความหลัง แม้วันนี้ความรักเราพัง อยากให้รู้ัฉันยังรักเธอ โน โน โน โน บ่แมนดอก รู้ ฉันรู้ ฉันดีไม่พอ เธอนั้นจำต้องจาก ถ้าวันไหนที่เธอลำบาก อยากให้เธอกลับมา นานเท่าใด แต่ว่าในหัวใจ ยังคิดฮอดบ่เคยจาง ถ้าเธอรัก แล้วใยปล่อยฮัก สองเฮาให้หลุดลอยไป ไม่รัดรักเราไว้ด้วยรัก ผลักไสหัวใจเฮ็ดหยัง เบิดหัวใจวันนี้ตอนนี้ ฉันยังบ่ลืมความหลัง แม้มื้อนี้ความฮักเฮาพัง อยากให้รู้ ฉันก็ยังรักเธอ นานเท่าไร ไม่ว่านานแค่ไหน ความคิดถึงไม่เคยจาง