อิ่ม

ก้อง ห้วยไร่, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

D Bm | G A |D Bm | A D |

เคยDมีกันทุกวันBmไม่ห่างในวันGที่อ้างว้าง เธอก็ทำAให้อุ่นใจแค่Dมองตา ไม่ต้องพูดBmอะไรก็บอกควาGมในใจที่เธอAต้องการ

รักDเรานี้จะอยู่นานBmแสนนานในวันวาGน ในวันวานอันสAดใสต่อDจากนี้ไม่ว่าเรื่อBmงอะไรไม่มีใคGรมาทำลาAยเราไD Aด้..

ไหนว่าความสุขมันแสนDสั้นแค่เพียงเราเติมใจBmให้กันกอดคอกันผ่านคืนGและวันอยู่เคียงข้างกันตลอดAไป

ไหนว่าความสุขมันแสนDสั้นไหนว่าเราจะเติมใจBmไม่ได้แค่เพียงเราใส่Gใจแค่นี้ก็รักกันได้A.. นาน ๆ

D | Bm |G | A |

เก็บDรักนี้ฝังไว้BmในใจในตอGนที่ตัวไกล เอามาใช้Aเมื่อยามเหงาผ่าDนเรื่องราวความทรงจำBmของเราเพื่อรอคอGยและเฝ้าวันที่เราAพบกัน

คำDว่าเพื่อน แม้เป็นคำBmสั้น ๆแต่ว่าควาGมสัมพันธ์มันยืAดยาวฝาDกรักนี้เขียนเป็นเรื่อBmงราวแม้เหน็บหนGาวก็อุ่นใจAเพราะมีDเธอ.A.

* | ** |

D Bm | G A |D Bm | G A |

D Bm | G A |D Bm | G A | D

G กลัวทำไม แค่กDาล.. เA/C#ว.. ลาBm..G ไม่มีค่า แค่ใจเรารักAจริง.B A..

* | ** |

D | A |

* | ** |

D | Bm | G | A || D |