ห่ม

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห่ม ต้าร์ ตจว.

D F#m | Bm |G A | D |

ตะเว็นคล้อยDต่ำ ค่ำเร็F#mวยามลมหนาBmวมาแหงAนเบิ่งเทิ่งฟ้Gา  เห็นดาAวเป็นหน้าคนDดีห่างกันตอนใF#mด๋  อ้ายคิดฮอดหลายอีหBmลีเป็นห่วงทุกทีEm  ตอนที่สองเฮาไกลAกัน

ก่อนนั้นเคยใกDล้  ผิงไฟF#mในยามเBmหน็บหนาวเคียงคู่A.. ดูGดาว  หยอกเหย้Aาเคล้าคลอแสงDจันทร์แต่ค่ำคืนนี้F#m  ไกลเจ้าหนาวใจไหวBmหวั่นฝากฮักไปกับแสงEmจันทร์  ห่มให้Aเจ้านั้นแทนDผ้า..  D

อยากกลับไปหGา  เอาผ้Aาไปห่มให้สาBmอยากกอดเบาEm ๆ ให้คลาAยความเหงาสักครDแต่ยังก้าวข้าF#mม..กำแพงความจนบ่ได้เลยหนBmฝากฮักไปก่อนเด้อหEmล่าห่มฮักแทนผ้Aา..ไปก่อนเด้อDนาง

D F#m | Bm |G A | D |

G A | F#m Bm |Em A | D |

** |

G A | Bm |Em A | D || D |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ห่ม ต้าร์ ตจว.ตะเว็นคล้อยต่ำ ค่ำเร็วยามลมหนาวมา แหงนเบิ่งเทิ่งฟ้า เห็นดาวเป็นหน้าคนดี ห่างกันตอนใด๋ อ้ายคิดฮอดหลายอีหลี เป็นห่วงทุกที ตอนที่สองเฮาไกลกัน ก่อนนั้นเคยใกล้ ผิงไฟในยามเหน็บหนาว เคียงคู่ ดูดาว หยอกเหย้าเคล้าคลอแสงจันทร์ แต่ค่ำคืนนี้ ไกลเจ้าหนาวใจไหวหวั่น ฝากฮักไปกับแสงจันทร์ ห่มให้เจ้านั้นแทนผ้า อยากกลับไปหา เอาผ้าไปห่มให้สาว อยากกอดเบาๆให้คลายความเหงาสักครา แต่ยังก้าวข้ามกำแพงความจนบ่ได้เลยหนา ฝากฮักไปก่อนเด้อหล่า ห่มฮักแทนผ้าไปก่อนเด้อนาง