ห่ม

ต้าร์ ตจว., แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

D F#m | Bm |G A | D |

ตะเว็นคล้อยDต่ำ ค่ำเร็F#mวยามลมหนาBmวมาแหงAนเบิ่งเทิ่งฟ้Gา  เห็นดาAวเป็นหน้าคนDดีห่างกันตอนใF#mด๋  อ้ายคิดฮอดหลายอีหBmลีเป็นห่วงทุกทีEm  ตอนที่สองเฮาไกลAกัน

ก่อนนั้นเคยใกDล้  ผิงไฟF#mในยามเBmหน็บหนาวเคียงคู่A.. ดูGดาว  หยอกเหย้Aาเคล้าคลอแสงDจันทร์แต่ค่ำคืนนี้F#m  ไกลเจ้าหนาวใจไหวBmหวั่นฝากฮักไปกับแสงEmจันทร์  ห่มให้Aเจ้านั้นแทนDผ้า..  D

อยากกลับไปหGา  เอาผ้Aาไปห่มให้สาBmอยากกอดเบาEm ๆ ให้คลาAยความเหงาสักครDแต่ยังก้าวข้าF#mม..กำแพงความจนบ่ได้เลยหนBmฝากฮักไปก่อนเด้อหEmล่าห่มฮักแทนผ้Aา..ไปก่อนเด้อDนาง

D F#m | Bm |G A | D |

G A | F#m Bm |Em A | D |

** |

G A | Bm |Em A | D || D |