คนคอนคอย

โซแหละ ออม, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

คนคอนคอย โซแหละ ออม

G | Em |C | D |

คิดถึงบ้าGนกันมั่งหม้าย  หลบใต้Emกันต่อใดพ่อแม่Cแกห่วงใย  หลังจากไกลDกันมานานแม่แอบGหยัดของดี.. ที่เรามีEmแบบบ้าน ๆลูกโหนCดรสชาติหวาน.. รอลูกหลาDนที่หัวไทร

ชะอวGด สานจุทา  ให้ลูกมEmาหลับบายใจอยากกินCสารข้าวไหม  แค่เชียรใหDญ่ต่อใดมาขั้วกลิ้Gงจุฬาภรณ์  แถว ๆ รอEmน ปลาดุกย่างส้มโอCแค่ปากนัง  ปลาเค็มดัDงท่าศาลา

มังคุดหวาGนต้องแถวนี้  พรหมคีรีEm ลานสกาพิปูCน ถ้ำพรรณรา  กินจำปDาฉาดหรอยจังแตกจีGนแค่ทุ่งใหญ่  อยากพาไปEmเที่ยวฉวางไม่ไกCลไปช้างกลาง ลางสาดดัDงแถวประนี้

ขอพรCพ่อท่านคล้าย  ท่านจะให้Dแต่สิ่งดีบางขัCน นาบอนกะมี  กลวยพันนีD รสชาติดัง.. D

ทุกแห่Gงทำของท่า  เดือนห้าEmได้มาหม้ายของดีCแม่หาไว้  อยากจะให้Dนุ้ยได้กินฝากเพลGงบทเพลงนี้.. ให้น้องพี่Emก่อนได้ยินอย่าลืมCกลับคืนถิ่น ดินแดนสตอDงามหลบมาคอG | C | Dน...

นำ้ผึ้งแท้Gแด่จากป่า.. รอลูกมEmานบพิตำแลหนอCมน้ำใสครัน  มาแลกันDฝูงโลมาทุ่งสGงกาแฟหร้อยย  แล้วกะคอEmยกินยาหนมกันเฉลิมพระเกียCรติมีครบครัน  ทั้งหวานมัDน อยากให้มา

พระพรGหมข้าวหลามมี  กินหรอยดีEm ฝีมือย่าสิชCลกะอยากให้มา  แลแม่ป้Dา ไหว้ตาไข่.. D

เข้าเมือCงไหว้พระธาตุ  ยกมือกราDบ ให้ปลอดภัยหลักเมือCงยึดเหนียวใจ  อยู่แค่ไหDน แม่คอยท่า.. D

หลบมาคอGน.. คนคอนยังคอCย..ให้เจ้ากลับมDา... นDะ...หลบมาคอGน...