สายแนนหัวใจ (Ost.นาคี2)

 ก้อง ห้วยไร่ สายแนนหัวใจ สายแนนหัวใจ (Ost.นาคี2) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สายแนนหัวใจ ก้อง ห้วยไร่ (เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี2)

A# Gm | A# F |D# F | A# F |

A# | F |

คือจั่งภาพเหล่านี้A#เคยเกิดขึ้นแล้Fแต่กะจำบ่ไGmด้ว่าเกิดขึ้นตอนได๋Fอยู่ในควาD#มทรงจำ หรือว่าแค่Dmฝันไปทั้งที่หัวใจD#บ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้Fเลย

คน ๆ หนึ่A#งที่พึ่งเคยเจอกัFแต่ว่าภาพเหล่านั้Gmนตามเข้ามาหลอกหลFอนให้ใจD#คิดถึง ไม่เคยเป็นDmมาก่อนไม่ได้อ้อนวอD#นเรียกร้องขอจากใคF

สิ่งที่แนGmม..บ่เห็FเคยปิดใจD# บ่ยอมรับมัFแต่ตอนนี้Gmทุกอย่างก็แปFรผันจากมื้อนี้D#ฮอดมื้อนั้น สิบ่ยอC7มให้ผู้ได๋มาทำร้าF

ต่อจากนี้A# สิคอยดูแลเจ้าให้ดี ๆFบ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลGmายในชีวิตเจ้Fทั้งที่ใจบ่เชื่อD#ว่าความฮักนั้นFมีจิงอยู่บ่A#

Fต่ก็งงA#ชีวิตเจ้าของเป็นหยังต้อFงมาดูแลคน ๆ หนึ่Gmงที่เฮาบ่เคยฮู้จัก แต่ฮักFไปเบิดทั้งใจรึย้อนD#ว่าเวรว่ากรรมอันได๋Fเฮ็ดให้เฮาพ้อA#กัน

A# F | Gm F |D# Dm | D# F |

A# F | Gm F |D# F | A# |

* | ** | *** |

**** | ***** |

แม่นสิย้อนกรD#รม ย้อนเวรอันได๋Fสิบ่ไปไส ขอยืนข้าง ๆ เธอ..

A# F | Gm Dm || D# | A# |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง สายแนนหัวใจ ก้อง ห้วยไร่ (เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี2)คือจั่งภาพเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่กะจำบ่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนได๋ อยู่ในความทรงจำ หรือว่าแค่ฝันไป ทั้งที่หัวใจบ่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้เลย คนๆหนึ่งที่พึ่งเคยเจอกัน แต่ว่าภาพเหล่านั้นตามเข้ามาหลอกหลอน ให้ใจคิดถึง ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ได้อ้อนวอนเรียกร้องขอจากใคร สิ่งที่แนมบ่เห็น เคยปิดใจ บ่ยอมรับมัน แต่ตอนนี้ทุกอย่างก็แปรผัน จากมื้อนี้ฮอดมื้อนั้น สิบ่ยอมให้ผู้ได๋มาทำร้าย ต่อจากนี้ สิคอยดูแลเจ้าให้ดีๆบ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ำกลายในชีวิตเจ้า ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความฮักนั้นมีจิงอยู่บ่ แต่ก็งงชีวิตเจ้าของเป็นหยังต้องมาดูแล คนๆหนึ่งที่เฮาบ่เคยฮู้จัก แต่ฮักไปเบิดทั้งใจ รึย้อนว่าเวรว่ากรรมอันได๋เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน แม่นสิย้อนกรรม ย้อนเวรอันได๋ สิบ่ไปไส ขอยืนข้างๆเธอ