การลงทุนมีความเสี่ยง

ActArtแนวเพลง: สตริง  
เผยแพร่เมื่อ:

Em   ฉันพยายาDม..C   ทำเต็มที่แล้Gว..Em   ไม่เห็นว่ามันจะมีDวี่แวว..C   ดึงเธอกลับมGา..

Em   ต้องทำอย่างไDร..C   มันหมดปัญญGา..Em   ร่ำร้องอ้อนวอนได้เพียDงสายตา..   ของคCน.. ที่หมดหวัDง..

Am  การลงทุนทุกอย่างนั้Gนมีความเสี่ยงAm  รักกับเธอก็เหมือนกัGAm  ฉันลงทุนและเอาหัวGใจเดิมพัน  แต่มัFนก็พังทลาDย..    D

เสียดาGย ที่ดูแลความรักเรDาไม่ได้ไม่ใช่คนEmสุดท้ายที่เธอต้องการเก็บไว้CเสียใจG ที่ทุ่มเทไปให้เธอDเท่าไหร่แต่ผลEmสุดท้ายก็ได้คืนมาแค่ศูนCย์

สร้EmางมาดีDสักเท่าไรCแต่แล้EmวเหมือนคนDล้มละลาCย..       (D)

Em   เมื่อความผูกพัDน..C   มันหมดความหมาGย..Em   ให้รัก ให้รอ ให้ดีD ให้ใจ..   เท่าไหCร่ก็ไม่พDอ..

* | ** |

แค่ศูCนย์..  แค่ศูนDย์..

G | D |Em | C |

G | D |Em | C |

** | ** | *** |