ก็ยังเป็นเธอ

 ก็ยังเป็นเธอ ActArt สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ก็ยังเป็นเธอ ActArt
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ พลอาสาเรียบเรียง: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์, ActArtโปรดิวเซอร์: จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์สังกัดค่าย: BatteryMusicติดต่อ: 0818752519

D | D |
Bm A | G |

ไม่พบDไม่เจอ ก็คิดว่าใจ คงจะลืF#mมเธอได้ซักวันเวลาก็พ้นGผ่าน ก็เนิ่นนาน ทำไมไม่ลืEmม ไม่เข้าใจA

ทั้งที่ควาDมเป็นจริง สิ่งของที่มีเกี่ยวกับเธF#mอ อะไรตั้งมากมายรูปเราที่เคยGถ่าย ก็ทิ้งไป ไม่มีอะไEmร..ให้ต้องเจA

 G แต่ความทรงจำเก่า ๆ ก็ยังF#mคอยตามเป็นเงาผ่านมาแล้Emวกี่คืน ผ่านมาแล้Gวกี่เช้า ยังเหมือนเดิA

ก็ยังเป็นเธDอ..ที่ติดอยู่ในใF#mไม่เคยเลือนหาGยไปตามเวลAหนีซักเท่าไหDร่ แต่กลับยิ่งคิดถึF#mภาพที่เธอยิ้Gมยังคงคุ้นตAเพิ่งรู้ว่าเวลGา..ไม่ได้ช่วF#mยอะไรยิ่งนาEmนยิ่งย้ำในใจA..ว่ายังมีเธD

ถึงแม้Dมีใคร..ที่เขาเข้ามา พยายาF#mมจะทำให้ลืมเธอแต่สิ่งที่ได้Gเจอ..ก็คือเธอ ไม่มีใครเลEmยที่มาแทA

 G เมื่อความทรงจำเก่า ๆ ก็ยัF#mงคอยตามเป็นเงาผ่านมาแล้Emวกี่คืน ผ่านมาแล้E7/G#วกี่เช้า ยังเหมือนเดิA

** |

G | F#m |
Em A | D |
Em | F#m |
G E7/G# | A |

** |** |

ยิ่งนาGนยิ่งย้ำลงไปA.. ว่ายังรักDเธอคอร์ดเพลง ก็ยังเป็นเธอ ActArt

เนื้อเพลง ก็ยังเป็นเธอ ActArtไม่พบไม่เจอ ก็คิดว่าใจ คงจะลืมเธอได้ซักวัน เวลาก็พ้นผ่าน ก็เนิ่นนาน ทำไมไม่ลืม ไม่เข้าใจ ทั้งที่ความเป็นจริง สิ่งของที่มี เกี่ยวกับเธอ อะไรตั้งมากมาย รูปเราที่เคยถ่าย ก็ทิ้งไป ไม่มีอะไรให้ต้องเจอ แต่ความทรงจำเก่าๆก็ยังคอยตามเป็นเงา ผ่านมาแล้วกี่คืน ผ่านมาแล้วกี่เช้า ยังเหมือนเดิม ก็ยังเป็นเธอที่ติดอยู่ในใจ ไม่เคยเลือนหายไปตามเวลา หนีซักเท่าไหร่ แต่กลับยิ่งคิดถึง ภาพที่เธอยิ้มยังคงคุ้นตา เพิ่งรู้ว่าเวลาไม่ได้ช่วยอะไร ยิ่งนานยิ่งย้ำในใจว่ายังมีเธอ ถึงแม้มีใครที่เขาเข้ามา พยายามจะทำให้ลืมเธอ แต่สิ่งที่ได้เจอก็คือเธอ ไม่มีใครเลยที่มาแทน เมื่อความทรงจำเก่าๆก็ยังคอยตามเป็นเงา ผ่านมาแล้วกี่คืน ผ่านมาแล้วกี่เช้า ยังเหมือนเดิม ยิ่งนานยิ่งย้ำลงไป ว่ายังรักเธอ