ฉันไม่ออนซอน

 ฉันไม่ออนซอน  เนม สุรพงศ์  สตริง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันไม่ออนซอน เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

G | G |D | D |
Em | Em |C | C |

เธGอ!  เธอจะรั้งฉันไว้ทำไมDก็ในวันนั้นเธอเป็นคนทิ้งฉันไปEmไปนำเขCาอาดหลาด

อู้ว เธGอ!  เธอยังเก็บฉันเอาไวทำไมDคั่นพอกะเทินเธอคือไม่ทิ้งฉันไปEmโอ้วพอกันทีCเถาะที่รักกับความรักของเธอทีพอก่ำก่Gโอ้วDวว..โอ่ะโอ..

เมื่อเธอมีเขาGแล้วจะจ่งฉันไว้ทำมะเขือDเปราะอะไรเมื่อเธอไม่หัวEmซาใจ ฉันก็ขอจากไกลแบบมิCด.. ซี่Cm..    ลี่D

เมื่อเธอมีเขาGแล้วจะจ่งฉันไว้ ทำส้มแบ้Dไว้กินหน้าหนาวสั้นติเบื่อความสัมพันEmธ์ที่ตันจื่อลื่อแบบนี้จะหนีก็ฟ้าCวหนี   Cm D   (แต่บอกเลยฉัน.. ไม่ออนซอน..)

G | G |D | D |

เจ็บกี่ครั้งGก็ยังบ่จื่อ ถูกเธอกระทำตะพึดตะพือแต่ใจเจ่ากรรDมยังอยู่ซื่อ ๆอย่ามองว่าฉันDนั้นเป็นกระบือหมดรักกันแล้Emวก็ปล่อยมืออย่าดองกันไว้เข้าใจเบ๊Cาะอิพากทั่งเยGาะ!โย้วDวว..โอ่ะโอ..

* | ** |

G | G |D | D |
Em | Em |C | C |

G | G |D | D |
Em | Em |C | C |

* | ** |* | ** |

G | G |D | D |
Em | Em |C | C |คอร์ดเพลง ฉันไม่ออนซอน เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง ฉันไม่ออนซอน เนม สุรพงศ์เธอ! เธอจะรั้งฉันไว้ทำไม ก็ในวันนั้นเธอเป็นคนทิ้งฉันไป ไปนำเขาอาดหลาด อู้ว เธอ! เธอยังเก็บฉันเอาไวทำไม คั่นพอกะเทินเธอคือไม่ทิ้งฉันไป โอ้วพอกันทีเถาะที่รัก กับความรักของเธอทีพอก่ำก่า โอ้วววโอ่ะโอ เมื่อเธอมีเขาแล้ว จะจ่งฉันไว้ทำมะเขือเปราะอะไร เมื่อเธอไม่หัวซาใจ ฉันก็ขอจากไกล แบบมิด ซี่ ลี่ เมื่อเธอมีเขาแล้ว จะจ่งฉันไว้ ทำส้มแบ้ไว้กินหน้าหนาวสั้นติ เบื่อความสัมพันธ์ที่ตันจื่อลื่อแบบนี้ จะหนีก็ฟ้าวหนี แต่บอกเลยฉัน ไม่ออนซอน เจ็บกี่ครั้งก็ยังบ่จื่อ ถูกเธอกระทำตะพึดตะพือ แต่ใจเจ่ากรรมยังอยู่ซื่อๆอย่ามองว่าฉันนั้นเป็นกระบือ หมดรักกันแล้วก็ปล่อยมือ อย่าดองกันไว้เข้าใจเบ๊าะ อิพากทั่งเยาะ! โย้วววโอ่ะโอ