ฮัก ฮัก ฮัก

หนิง ต้นไม้มิวสิค, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

ฮัก ฮัก ฮัก - หนิง ต้นไม้มิวสิค

A | E |D E | A |
A | E |D E | A |

แต่ก่อนบ่คิดAสิมีผู้ใด๋ หัวใจEยังโดดเดี่ยวเป็นโสDดคนเดียวมานาEน รู้ไหAอยากไปไสAกับไผกะไป แต่งโตEจั่งใด๋กะได้บ่เคยDแคร์คำไผEสิว่A

กินตำบักฮุAงกะกินคำใหญ่ ฉีกปลาแดEกกะติอนใหญ่ ๆดูดนิ้DวดูดมือแซบหลาEย บ่เคยอายผู้Aใด๋ย่อAนเป็นคนง่าย ๆ บ่เคEยมีฮักกับไผฮักDมันเป็นจั่งใด๋E เฮาบ่เคยAฮู้

แต่พอมีF#mเธอเข้ามา หัวใจC#mก็เปลี่ยนไปเสื้อโตใด๋Dที่เคยใส่Eกะเบิ่งบ่Aงามแต่งโตBmกะเป็นชั่วโมง อาบน้ำดC#mนจนพ่อถามแต่งโตงาDมจนหมาอีด่างจำหน้าบ่Eได้..  E

ก็ใจมันหลงAมัก ๆ ก็เลยต้องฮัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลายเบิดEซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนAเดียว..

E |

แต่Aก่อนนั้นกะบ่คือหล่อปานนี้พุทโธE พุทถัง แม่หญิงเข้าหาว่าป่านแมงหวี่ตอมตาDพอป่านดารา พระเอก MVโพดโพบักโมบักแตงใหAญ่..คักหลEาย

น้องหล่Aาคนนี้พอสิมีสิทธิ์บ่ถึงงาEมบ่ท่อผู้ใด๋ แต่หัวใจกะอ่องต่องถ้าได้ฮักDกะฮักจริง บ่หลอกบ่ลวงบ่ต้องมาห่วงเรื่องขอAงความฮัก น้องจริงEใจอีหลีเด้อ..E

* | ** |

A | E |C#m | F#m |
D | A |Bm | E |

ก็ใจมันหลงAมัก ๆ ก็เลยต้องฮัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลาย.E.

ก็อ้ายน่าฮัAก ๆ ๆ น้องกะเลยมัEก ๆ ๆก็คนจะรัC#mก จะหยุดใจไว้ยังไงก็คงF#mไม่ได้เสี่ยDงก็คงต้องลอง ต้องบอAกให้เธอเข้าใจว่าฮักBmหลายเบิดซอกหลืบหัวใจฮักอ้ายคนAเดียว..

A | E |D E | A |