จริงๆแล้ว

 Illslick แร็พ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จริงๆแล้ว ILLSLICK อิลสลิก

D#m | D#m |G#m | G#m |

จริง ๆA#7 แล้วเขาD#mไม่ได้คิดอะไรที่ลึกซึ้งA#mมากมายขนาดนั้นทำG#mให้ดูสับสน แล้วบอกว่าG#mมันไม่มีเหตุผล A#7เพราะเขาD#mไม่ได้คิดอะไรที่ลึกซึ้A#mงมากมายขนาดนั้นเขาG#mแค่รักคนอื่นมันคงป่วยกาG#mรที่เธอจะฝืนอีA#7กต่อไปD#m..

ฉันรู้ว่าในใจA#mเธอคงคิดว่าเขาดีไหนว่าเธอไม่ใส่ใจG#mกับเงินทองที่เขามีทั้งที่รู้เขามีใคG#mร ก็ยังไปเจอเขาอีก..เขาเป็นลูกผู้ชายยังไD#mง เธอช่วยไปถามเขาทีฉันก็คงไม่เป็นอะไA#mร  Girl, Don’t Worry About Meเขาไม่ค่อยจะมีเวลG#mา ฟังดูก็เข้าทีจะรองเท้าหรือนาฬิG#mกา เธอก็ยกให้เขาA#7ฟรี มันก็เศร้าดี

เขD#mาคงไม่ได้คิดเหมือนเธอเขาA#mคงไม่ได้มานั่งเพ้อนี่G#mแหละสิ่งที่เธอต้องเจอเขาG#mไม่คิดเหมือนอย่างเธอ

* |

เธอเองก็มีดี A#mไม่จำเป็นต้องขอทานโทรไปคุยกันกี่ทีG#m เขาก็บอกว่าขอวางคบกันมาตั้งกี่ปีG#m ก็มาบอกว่าขอห่างและทุกคำแก้ตัวที่มีD#mนั้นมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเธอช่วยรักตัวเองทีA#m คนดีฉันขอวานไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้G#m มันก็เลยต้องขอกันทางเลือกทุกคนก็มีG#mเพราะอะไรต้องง้อA#7มัน ให้คนเขาล้อกัน

** |* | * |คอร์ดเพลง จริงๆแล้ว ILLSLICK อิลสลิก

เนื้อเพลง จริงๆแล้ว ILLSLICK อิลสลิกจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไร ที่ลึกซึ้งมากมายขนาดนั้น ทำให้ดูสับสน แล้วบอกว่ามันไม่มีเหตุผล เพราะเขาไม่ได้คิดอะไร ที่ลึกซึ้งมากมายขนาดนั้น เขาแค่รักคนอื่น มันคงป่วยการที่เธอจะฝืนอีกต่อไป ฉันรู้ว่าในใจเธอคงคิดว่าเขาดี ไหนว่าเธอไม่ใส่ใจกับเงินทองที่เขามี ทั้งที่รู้เขามีใคร ก็ยังไปเจอเขาอีก เขาเป็นลูกผู้ชายยังไง เธอช่วยไปถามเขาที ฉันก็คงไม่เป็นอะไร Girl, Don’t Worry About Me เขาไม่ค่อยจะมีเวลา ฟังดูก็เข้าที จะรองเท้าหรือนาฬิกา เธอก็ยกให้เขาฟรี มันก็เศร้าดี เขาคงไม่ได้คิดเหมือนเธอ เขาคงไม่ได้มานั่งเพ้อ นี่แหละสิ่งที่เธอต้องเจอ เขาไม่คิดเหมือนอย่างเธอ เธอเองก็มีดี ไม่จำเป็นต้องขอทาน โทรไปคุยกันกี่ที เขาก็บอกว่าขอวาง คบกันมาตั้งกี่ปี ก็มาบอกว่าขอห่าง และทุกคำแก้ตัวที่มีนั้นมันก็เป็นแค่ข้ออ้าง เธอช่วยรักตัวเองที คนดีฉันขอวาน ไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้ มันก็เลยต้องขอกัน ทางเลือกทุกคนก็มี เพราะอะไรต้องง้อมัน ให้คนเขาล้อกัน