จีบเลยได้ไหม

คำเมือง, สกายพาส, หลิว อาจารียาแนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

จีบเลยได้ไหม สกายพาส feat.หลิว อาจารียา

Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | A# |

เปรี้ยวจังน้องสาDmว  ลูกนาวเรียกแA#ม่เปลี่ยวใจดีแDmท้  นี่แค่แลด้วยตA#

ม่ายรู้ว่ายังแฟนหม้Gmาย ไปทำไอ้ไรอยู่กลาFงฝูงหมาถามสักคำนางA# | Aฟ้า..      เบื่อเทวดาหรือDmไร

เผ็ดดีแต้เน้Dmอ  เกิดมาเพิ่งเจอนี่แหA#ละปากดีแต้ ๆDm  แหม!! ช่างแหลงไปได้A#หน้าตาท่าทางเจ้าชู้Gm  บ่าฮู้จะอู้ จะยะFจะไดบ่าใจ้มะนาวตี้A#ไหน..A   แค่สับปะรดหละDmปูน

ตั้งแต่แรกพGmบ สบตา ลัลลาล้าลาหล่าลานางฟ้Dmาในฝัน  ไอ้คนที่มันไม่เคยมีหวานCใจวันนี้มันเปรี้ยวแจ๊ดใA#จ  เฝ้ามอAงอยู่สองสามDmนานมองซะ มอง ซะมอง ซะ ประเดี๋ยวพี่Dmจะไม่ได้มอง

ตกฟ้Gmาลงมาจากไหน เดี๋ยวใครต่อใครจะคาบไปมองเจ้าชู้Dmยักษ์มาจากไหน สายตาพี่ชายมันมากกว่ามองมองGmเท่งมอง มองเท่งมอง เท่งได้แต่มองเอ้า!! มอAงพี่มอง แต่มืออย่าต้องอีน้องกลัDm C | Dmวเผ็ด

จีบเลยได้ไA# | Cหม..         บอกเลยว่าไF | Dmด้..แต่จะจีบติดไหGmม อันนี้ ไม่รู้ ต้องดูใจหื้อFเมิน ๆปากกับใจตA# | Cรงกัน..       น้องว่ามันเผ็ดเหลืF | Dmอเกิน..น้องก็เปรี้ยวเหลือเกิGmน  ดูกันเมินๆนาน ๆCเดี๋ยวมันก็หวานไปเอFง     (C)

Dm C | Dm |
Dm C | Dm |

A# | C |F | Dm |
A# | C |Dm C | Dm |

* | ** | *** |

อีน้องก็เปรี้ยวเหลือเกิGmน  ดูกันเมินๆนาน ๆCเดี๋ยวมันก็หวานไปเอง

Dm C | Dm C |Dm F | Dm |