จีบเลยได้ไหม

 สกายพาส หลิว อาจารียา ลูกทุ่งเพื่อชีวิต คำเมือง ใต้ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง จีบเลยได้ไหม สกายพาส feat.หลิว อาจารียา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อ.พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: อ.พยัต ภูวิชัยโปรดิวเซอร์: อัครวัฒน์ พิชญะภานุสิทธิ์สังกัดค่าย: วอร์นเนอร์ มิวสิค, มิวสิค ดี เอ็นเตอร์แทนเม้นท์ติดต่อ: 0992296647

Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | A# |
Dm | Dm |A# | A# |

เปรี้ยวจังน้องสาDmว  ลูกนาวเรียกแA#ม่เปลี่ยวใจดีแDmท้  นี่แค่แลด้วยตA#

ม่ายรู้ว่ายังแฟนหม้Gmาย ไปทำไอ้ไรอยู่กลาFงฝูงหมาถามสักคำนางA# | Aฟ้า..      เบื่อเทวดาหรือDmไร

เผ็ดดีแต้เน้Dmอ  เกิดมาเพิ่งเจอนี่แหA#ละปากดีแต้ ๆDm  แหม!! ช่างแหลงไปได้A#หน้าตาท่าทางเจ้าชู้Gm  บ่าฮู้จะอู้ จะยะFจะไดบ่าใจ้มะนาวตี้A#ไหน..A   แค่สับปะรดหละDmปูน

ตั้งแต่แรกพGmบ สบตา ลัลลาล้าลาหล่าลานางฟ้Dmาในฝัน  ไอ้คนที่มันไม่เคยมีหวานCใจวันนี้มันเปรี้ยวแจ๊ดใA#จ  เฝ้ามอAงอยู่สองสามDmนานมองซะ มอง ซะมอง ซะ ประเดี๋ยวพี่Dmจะไม่ได้มอง

ตกฟ้Gmาลงมาจากไหน เดี๋ยวใครต่อใครจะคาบไปมองเจ้าชู้Dmยักษ์มาจากไหน สายตาพี่ชายมันมากกว่ามองมองGmเท่งมอง มองเท่งมอง เท่งได้แต่มองเอ้า!! มอAงพี่มอง แต่มืออย่าต้องอีน้องกลัDm C | Dmวเผ็ด

จีบเลยได้ไA# | Cหม..         บอกเลยว่าไF | Dmด้..แต่จะจีบติดไหGmม อันนี้ ไม่รู้ ต้องดูใจหื้อFเมิน ๆปากกับใจตA# | Cรงกัน..       น้องว่ามันเผ็ดเหลืF | Dmอเกิน..น้องก็เปรี้ยวเหลือเกิGmน  ดูกันเมินๆนาน ๆCเดี๋ยวมันก็หวานไปเอFง     (C)

Dm C | Dm |
Dm C | Dm |

A# | C |F | Dm |
A# | C |Dm C | Dm |

* | ** | *** |

อีน้องก็เปรี้ยวเหลือเกิGmน  ดูกันเมินๆนาน ๆCเดี๋ยวมันก็หวานไปเอง

Dm C | Dm C |Dm F | Dm |คอร์ดเพลง จีบเลยได้ไหม สกายพาส feat.หลิว อาจารียา

เนื้อเพลง จีบเลยได้ไหม สกายพาส feat.หลิว อาจารียาเปรี้ยวจังน้องสาว ลูกนาวเรียกแม่ เปลี่ยวใจดีแท้ นี่แค่แลด้วยตา ม่ายรู้ว่ายังแฟนหม้าย ไปทำไอ้ไรอยู่กลางฝูงหมา ถามสักคำนางฟ้า เบื่อเทวดาหรือไร เผ็ดดีแต้เน้อ เกิดมาเพิ่งเจอนี่แหละ ปากดีแต้ๆแหม!! ช่างแหลงไปได้ หน้าตาท่าทางเจ้าชู้ บ่าฮู้จะอู้ จะยะจะได บ่าใจ้มะนาวตี้ไหน แค่สับปะรดหละปูน ตั้งแต่แรกพบ สบตา ลัลลาล้าลาหล่าลา นางฟ้าในฝัน ไอ้คนที่มันไม่เคยมีหวานใจ วันนี้มันเปรี้ยวแจ๊ดใจ เฝ้ามองอยู่สองสามนาน มองซะ มอง ซะมอง ซะ ประเดี๋ยวพี่จะไม่ได้มอง ตกฟ้าลงมาจากไหน เดี๋ยวใครต่อใครจะคาบไปมอง เจ้าชู้ยักษ์มาจากไหน สายตาพี่ชายมันมากกว่ามอง มองเท่งมอง มองเท่งมอง เท่งได้แต่มอง เอ้า!! มองพี่มอง แต่มืออย่าต้องอีน้องกลัวเผ็ด จีบเลยได้ไหม บอกเลยว่าได้ แต่จะจีบติดไหม อันนี้ ไม่รู้ ต้องดูใจหื้อเมินๆปากกับใจตรงกัน น้องว่ามันเผ็ดเหลือเกิน น้องก็เปรี้ยวเหลือเกิน ดูกันเมินๆนานๆเดี๋ยวมันก็หวานไปเอง อีน้องก็เปรี้ยวเหลือเกิน ดูกันเมินๆนานๆเดี๋ยวมันก็หวานไปเอง